Standpunten

Zoeken

Een economisch welvarende en gezonde gemeente.

De economische crisis zorgt voor onzekerheid en veel mensen zijn bezorgd over hun financiële toekomst. Ons belangrijkste doel is, om te werken aan herstel van vertrouwen. De PvdA zet zich in voor de meest kwetsbare mensen binnen onze gemeente.

Lees verder

Een groene en duurzame gemeente.

Groen maakt een gemeente prettig om in te wonen, geeft kinderen de gelegenheid om te spelen en maakt onze gemeente een aantrekkelijke vakantiebestemming. Duurzaamheid is werken aan de toekomst, maar ook beginnen bij jezelf. Daarom is het van belang in te zetten op duurzame energie en een actieve benadering van de klimaatvraagstukken.

Lees verder

Een leefbare en sociale gemeente.

Een sociale gemeente is voor ons een gemeente die werkt aan betrokkenheid, hart heeft voor leefbaarheid en werkt aan nieuwe verbindingen: vernieuwende samenwerkingsvormen tussen maatschappelijke organisaties, het lokale bedrijfsleven en de gemeente.

Lees verder