31 augustus 2015, om 21:30, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Fractievergadering

Maandag 31 augustus is er weer een fractievergadering, de eerste na het zomerreces.

We bespreken de agendapunten van de raadsvergadering op 3 september en van de commissievergaderingen op 7 en 10 september.