6 november 2014, om 19:30, Burgerzaal | Burgerzaal

Commissie Samenleving & Bestuur

Op donderdag 6 november is de maandelijkse vergadering van de Commissie Samenleving & Bestuur. Op de agenda o.a. aanpassingen in de Algemene Plaatselijke Verordening.


Voor de volledige agenda: https://schouwenduiveland.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=40782