10 november 2014, om 19:30, Burgerzaal | Burgerzaal

Commissie Openbare Ruimte

Op maandag 10 november is de maandelijkse vergadering van de Commissie Openbare Ruimte. Op de agenda o.a. het eindrapport van het onderzoek naar de supermarktstructuur op het eiland, de herinrichting van het Jannewekken in Zierikzee en het beleidpslan openbare verlichting.

Voor de volledige agenda: https://schouwenduiveland.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=40783