Corina van der Vliet-Hart

Commissielid
Corina van der Vliet-Hart

Over Corina van der Vliet-Hart

SOLIDAIR SCHOUWEN-DUIVELAND betekent voor mij….

…dat er op Schouwen-Duiveland gelijke kansen zijn voor iedereen;

…dat we allemaal veilig, gezond en zonder armoede in onze gemeente wonen, werken, sporten, ontspannen, recreëren en naar school gaan;

…dat we gastvrij zijn en dat iedereen welkom is;

…dat extra zorg, ondersteuning en stimulans geboden wordt aan mensen die dit nodig hebben;

…dat we werken aan een duurzame samenleving;

…dat vertrouwen en verantwoordelijkheden wordt gegeven en dat de gemeente openstaat voor initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven;

…een dienstverlenende overheid, denken in mogelijkheden, kansen zien en maatwerk bieden;

…een gemeente waar een ruim aanbod beschikbaar is en blijft van sociale, culturele en sportieve voorzieningen;

…een gemeente met een goede balans tussen natuur, milieu, wonen, recreatie en bedrijvigheid;

…een eerlijke lastenverdeling waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen;

…dat we SAMEN weer voor een nieuwe raadsperiode gaan!

Deze uitgangspunten vormen voor mij de basis voor het nemen van beslissingen. Dat is zo in de huidige raadsperiode en dat zal zo zijn in de nieuwe raadsperiode. Er staan ook nog een heleboel uitdagingen voor de deur (om er een paar te noemen: huisvesting basisonderwijs, duurzaamheid, bouw sportcomplex Westhoek, jeugdzorg) waar ik graag mijn bijdrage aan verleen. Mijn huidige plaats op de kandidatenlijst vind ik een spannende. We hebben nu 2 raadszetels en ik sta voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op de derde plaats. Alleen bij een groei van het aantal stemmen kan ik mijn ervaring en kennis ook in een volgende raadsperiode inzetten, ik heb er vertrouwen in dat dit gaat lukken!

Wie ik ben? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, geboren en getogen op Schouwen-Duiveland. Inmiddels de 50 jaar gepasseerd. Lange tijd in het buitengebied van Ellemeet gewoond en nu, samen met echtgenoot en drie kinderen, woonachtig in Zierikzee. Ik ben werkzaam als Coördinator Dienstverlening bij de gemeente Kapelle.