Corina van der Vliet-Hart

Gemeenteraadslid
Corina van der Vliet-Hart

Over Corina van der Vliet-Hart

VOORAL SOCIAAL betekent voor mij….

…dat de Schouwen-Duivelandse samenleving voor een ieder kansen biedt. Kansen om veilig en gezond op te groeien. Goed basis- en middelbaar onderwijs waarbij naast het leren ook ruime mogelijkheden zijn om sociale aspecten te ontwikkelen. Een gemeente waar het goed wonen is. Een gemeente waar voldoende werkgelegenheid is, waar het voor bedrijven interessant is om zich (blijvend) te vestigen. Een gemeente waar een ruim aanbod beschikbaar is van sociale, culturele en sportieve activiteiten. Een gemeente waarin een goede balans te vinden is tussen natuur, milieu, wonen, recreatie en bedrijvigheid.

Aan veel van deze uitgangspunten wordt gelukkig al voldaan. De belangrijkste taak waar wij nu met z’n alleen voor staan is het behouden, versterken en/of vernieuwen van de basis die er ligt. De tijd dat de gemeente voor allerlei dingen zorgde is immers voorbij. Wij zijn als inwoners zelf aan zet en dienen onze kansen te zien en aan te pakken. De verantwoordelijkheid terug leggen bij de mensen heeft onze inwoners al in beweging gezet; er zijn al nieuwe initiatieven geboren. Naar mijn overtuiging zal dit proces zich verder ontwikkelen. Zeker wanneer de gemeente hier voor open staat door initiatieven te ondersteunen en de inwoners vertrouwen en zeggenschap te geven. Persoonlijk ben ik, daar waar het kan, een sterk voorstander van.

Maar een terugtrekkende overheid kan niet altijd. We dienen niet onze ogen te sluiten voor de inwoners die geen mogelijkheden hebben om op eigen initiatief hun kansen te zien, laat staan hun kansen aan te grijpen. Deze inwoners verdienen een extra stimulans, een extra ondersteuning, zowel van de naaste omgeving als van de gemeentelijke overheid. Het er zijn voor ALLE inwoners, van jong tot oud, maakt onze samenleving VOORAL SOCIAAL.

Mijn naam is Corina van der Vliet-Hart. Ik ben geboren (47 jaar geleden) en getogen op Schouwen-Duiveland. Na een ‘omzwerving’ via Bruinisse en Zierikzee woon ik weer al vele jaren met plezier in de voor mij vertrouwde polder van Ellemeet. Ik ben gehuwd en moeder van 3 kinderen.

Betaalde werkzaamheden heb ik verricht bij de gemeenten Bruinisse, Zierikzee en Schouwen-Duiveland, bij de Stichting Peuterspeelzalen Schouwen-Duiveland en tot recent bij de Stichting Welzijnshuis Schouwen-Duiveland.

In mijn vrije tijd ga ik graag als supporter mee naar de sporten van de kinderen,  geniet ik van het gezinsleven, ben ik een dierenliefhebber, probeer ik zoveel mogelijk te helpen bij de klussen op het boerenerf en verricht ik vrijwilligerswerk voor de basisschool.

De sociale invalshoek van de PvdA vormt mijn motivatie om mij voor deze partij in te zetten. De keuze om politiek actief te zijn ligt in het feit dat het politieke proces mijn interesse heeft. Ik wil kunnen begrijpen waarom bepaalde besluiten worden genomen; ik wil kunnen uitleggen waarom bepaalde besluiten zijn genomen en ik wil actief kunnen meedenken en meebeslissen in zaken die onze gemeente betreffen.