Petri d’Anjou-Lems

Gemeenteraadslid (fractievoorzitter)
Petri d’Anjou-Lems

Over Petri d’Anjou-Lems

0111414764petri@zeelandnet.nl

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter.

VOORAL SOCIAAL betekent voor mij …. dat het sociale aspect altijd op de eerste plaats komt bij  het nemen van besluiten.
Ik wil als volksvertegenwoordiger werken aan een sociale gemeente waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Waar kinderen de kans krijgen om veilig op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Waar we mensen ondersteunen die dat nodig hebben. Waar oog is voor duurzaamheid en zorg voor de natuur.
De overheveling van taken van het rijk naar de gemeente die op ons af komt maakt het nog belangrijker dat we binnen onze gemeenteraad een sterke vertegenwoordiging hebben van partijen die het sociale aspect voorop stellen. Samen zullen we het beleid vorm moeten gaan geven. Daarbij zullen we open moeten staan  voor nieuwe initiatieven en vertrouwen hebben in de eigen kracht en de ideeën van mensen.
Cultuur is een belangrijke sociale factor, het verbindt mensen en kan het leven leuker maken. De gemeente moet dat stimuleren en faciliteren!

De afgelopen jaren heeft onze fractie meerdere initiatieven genomen om te komen tot een verbetering van het armoedebeleid. Zo is op ons initiatief de inkomensgrens voor het declaratiefonds verhoogd, en komen er meer mogelijkheden om gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen met name gericht op de behoeften van kinderen. Maar wij denken ook mee met ondernemers. Wij hebben het initiatief genomen om in Zierikzee het parkeren op koopavond gratis te maken, en in Scharendijke de verplaatsing van de supermarkt mogelijk te maken.