Petri d’Anjou-Lems

Gemeenteraadslid
Petri d’Anjou-Lems

Over Petri d’Anjou-Lems

0111414764petri@zeelandnet.nl

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter.

De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door onze burger-commissieleden Chester en Corina en in de voorbereidingen ook nog door de andere fractievolgers.

Inmiddels heb ik nu ruim drie raadsperiodes ervaring. Toen ik begon in 2006 hadden we een geweldige verkiezingsuitslag en waren we met vijf zetels de grootste fractie in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, en we hadden een wethouder in het college. De twee periodes daarna moesten we het met z’n tweeën doen als oppositiepartij maar we hebben ervaren dat je ook dan een belangrijke bijdrage kunt leveren.

Voor mij komt het sociale aspect altijd op de eerste plaats bij  het nemen van besluiten: wat betekent het besluit voor onze inwoners?
Als volksvertegenwoordiger wil ik werken aan een sociale gemeente waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Waar kinderen de kans krijgen om veilig op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Waar we mensen ondersteunen die dat nodig hebben. Waar oog is voor duurzaamheid en zorg voor de natuur.
De overheveling van taken van het rijk naar de gemeente die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden maakt het nog belangrijker dat we binnen onze gemeenteraad een sterke vertegenwoordiging hebben van partijen die het sociale aspect voorop stellen. Samen zullen we het beleid vorm moeten gaan geven. Daarbij zullen we open moeten staan  voor nieuwe initiatieven en vertrouwen hebben in de eigen kracht en de ideeën van mensen.
Cultuur is een belangrijke sociale factor, het verbindt mensen en kan het leven leuker maken. De gemeente moet dat stimuleren en faciliteren!

Zierikzee is mijn leven lang (63 jaar) al mijn woonplaats.
Ik ben hier naar school gegaan, heb er altijd gewerkt en onze drie kinderen groot gebracht.
In het dagelijks leven ben ik administratief medewerker bij SBO de Meie.