Een economisch welvarende en gezonde gemeente.

De economische crisis zorgt voor onzekerheid en veel mensen zijn bezorgd over hun financiële toekomst. Ons belangrijkste doel is, om te werken aan herstel van vertrouwen. De PvdA zet zich in voor de meest kwetsbare mensen binnen onze gemeente.