Door Corina van der Vliet-Hart op 26 september 2014

Zwemmende jongeren beboet

Een prachtige zomerdag in september. Drie jongeren besluiten een verfrissende duik te nemen in de haven van Zierikzee (Scheepstimmerdijk, bij het kanon). Onderling plezier, lekker sportief en zich van geen kwaad bewust … Dat veranderde toen de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) deze jongeren in het vizier kreeg. Zwemmen in de haven blijkt verboden.

Wat volgde was het uitschrijven van een boete: € 70,- per persoon!
De gemeenteraad heeft voor 2014 een handhavingsprogramma en handhavingsprioriteiten vastgesteld. Daarin staat te lezen dat handhavend wordt opgetreden op o.a. de gebieden van milieu, bouwen en de naleving van de Drank en Horecawet. Een aantal voorbeelden: tegengaan overlast honden, veiligheid van gebouwen, toezicht op illegale nachtrecreatie, betaald parkeren en naleven van exploitatievergunningen. Nergens iets te vinden over keihard optreden richting zwemmende jongeren. Oké, zwemmen in de haven mag niet. Er staat een verbodsbord. Juridisch gezien staat de handhaver in zijn gelijk. Maar er is toch ook nog een gulden middenweg? Naar mijn mening had de handhaver het gesprek met de jongeren dienen aan te gaan. Hen wijzen op het verbod, wijzen op het feit dat zwemmen in de haven misschien gevaar kan opleveren voor hun eigen veiligheid en dat van andere havengebruikers. Ik vind het onbegrijpelijk dat het bonnenboekje er aan te pas is gekomen. De ernst van deze overtreding staat m.i. niet in verhouding tot het optreden. Laat jongeren jong mogen zijn in onze gemeente en daar hoort soms impulsief gedrag bij! De onbevangen ingeving om gezellig een duik te nemen werd op deze manier wel een heel koude douche …

Haven kanon

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

SOLIDAIR SCHOUWEN-DUIVELAND betekent voor mij…. …dat er op Schouwen-Duiveland gelijke kansen zijn voor iedereen; …dat we allemaal veilig, gezond en zonder armoede in onze gemeente wonen, werken, sporten, ontspannen, recreëren en naar school gaan; …dat we gastvrij zijn en dat iedereen welkom is; …dat extra zorg, ondersteuning en stimulans geboden wordt aan mensen die dit

Meer over Corina van der Vliet-Hart