Door Petri d’Anjou-Lems op 24 februari 2015

Werkbezoek Westerschouwen

Donderdag 19 februari waren PvdA Kamerleden op bezoek in Zeeland. Uit de tweede kamer waren dat Albert de Vries, Lutz Jacobi en Henk Leenders en uit de Eerste Kamer Wouter van Zandbrink. Samen met kandidaten voor de provinciale Staten toerden ze door de provincie.

’s Middags was er een discussiebijeenkomst in de excursieschuur van Staatsbosbeheer in Westerschouwen met bestuursleden van de Recron, vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de ZMF. Ook onze fractie was hier bij aanwezig.

Thema was ‘de kip met de gouden eieren’, de balans tussen economie en natuur. Wil Schouwen-Duiveland een aantrekkelijk gebied blijven voor recreanten dan moeten we zorgvuldig omgaan met natuur en landschap. Meerdere keren werd gezegd, ook door de vertegenwoordigers van de Recron, dat we hier aan onze kust geen ‘Belgische toestanden’ willen. Dat is mooi, maar we moeten ons wel realiseren dat de ‘Belgische toestanden’ niet van de ene op de andere dag ontstaan en dat je je bij iedere ontwikkeling moet afvragen of je daarmee niet toch een stapje in die richting zet!

Voor een verslag van de bijeenkomst: zie de website van PvdA Zeeland.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De kandidaatstellingscommissie en vervolgens het bestuur en de ledenvergadering hebben mij het vertrouwen gegeven om de komende verkiezingen de kandidatenlijst aan te voeren. Ik heb daar zin in! Ik vertrouw er op dat de kiezers inmiddels weten wat ze aan de Partij van de Arbeid hebben: betrokken raadsleden die midden in de

Meer over Petri d’Anjou-Lems