Door Petri d’Anjou-Lems op 8 maart 2017

Waarom ik lijstduwer ben

Van het gewestelijk bestuur van de Partij van de Arbeid kwam een tijdje geleden de vraag of ik regionaal lijstduwer wilde worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik heb over die vraag nagedacht en ja gezegd. Ja, omdat ik graag duidelijk wil laten zien dat ik ook nu heel bewust kies voor de Partij van de Arbeid.

En nu sta ik dan samen met vier andere Zeeuwse PvdA’ers op de Zeeuwse kieslijst. Op nummer 76 sta ik, precies onder Foppe de Haan. (In ons gezin ben ik de enige niet-voetballiefhebber maar ik zit wel mooi in het team van één van de beste voetbaltrainers van Nederland!)

Graag licht ik nog eens toe waarom de Partij van de Arbeid mijn partij is.

Een van de pijlers van mijn motivatie is verwoord in de eerste alinea van het beginselmanifest van de Partij van de Arbeid uit 2005: “Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaaldemocratie. In de confrontatie van deze idealen met de werkelijkheid van alledag geven beginselen richting. Voor de Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan. Een fatsoenlijke samenleving ontstaat waar vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid elkaar de hand reiken.”

Een van de andere pijlers is het sterke bewustzijn van de rol die de Partij van de Arbeid sinds de oprichting in 1946 heeft gespeeld in onze samenleving. De grote sociale ongelijkheid uit de tijd van mijn ouders is er niet meer maar dat is niet vanzelf gegaan.

Ik weet niet of u een tijdje geleden de speech van Jan Terlouw heeft bij De Wereld Draait Door. Hij sprak daarin zijn zorgen uit over hoe we met het milieu omgaan, hoe de samenleving veranderd, verhard is, en hoeveel wantrouwen er is. Over het touwtje uit de brievenbus. Wat hij ook noemde was dat in de tweede helft van de vorige eeuw het leven voor de mensen in Nederland zo veel beter en rechtvaardiger werd. En wat mij op dat moment zo verbaasde was dat hij dat vertelde alsof dat vanzelf was gegaan, “dat gebeurde” zei hij alsof dat een natuurverschijnsel was geweest! “U vergeet wat meneer Terlouw” riep ik tegen de televisie. “U vergeet er bij te zeggen dat voor die vooruitgang ontzetten hard gestreden is, door de Partij van de Arbeid en door de vakbonden”. Er is veel nagepraat en geschreven over de touwtje-uit-brievenbus-speech maar ik heb nergens iets gehoord of gelezen over wat mij zo verbaasd had. Hoe komt dat? Is er zo weinig besef van onze geschiedenis?

We leven in een prachtig land. Maar ik maak me, net als Lodewijk Asscher, wel zorgen over onze toekomst. Over hoe kansen verdeeld zijn. Over hoe we met elkaar omgaan. We moeten ons daarom blijven inzetten voor een rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen. En ook in de toekomst zal dat niet vanzelf gaan, we hebben de Partij van de Arbeid daar hard bij nodig.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems