Vragen over bomen en hekken

3 maart 2018

In de vragenronde van de vergaderavond op 1 maart hebben wij twee vragen gesteld aan het college.

Onze eerste vraag ging over maaischade aan bomen: Bij het maaien van bermen gebeurt het nogal eens dat bomen flink beschadigd worden door de maaimachines. In het Bomenbeleidsplan (2009) staat daarover in hoofdstuk 3.2.4 op blz 47: “De uitvoerende partij (maaiwerk veelal uitbesteed) is verantwoordelijk voor het eventueel ontstaan van schade aan de stam. Goede instructie (met name van externen) is van belang. Eventuele schades dienen zo snel mogelijk opgespoord en met de aannemer kortgesloten te worden (claims/restricties).”
-Is de wethouder er van op de hoogte dat er vrij veel bomen door het maaiwerk beschadigd zijn?
-Zijn hierover afspraken gemaakt met het groenbedrijf die deze werkzaamheden uitvoert?
-Worden in de praktijk schades ook werkelijk met de aannemer kortgesloten zoals in het bomenbeleidsplan staat?
-Ziet de wethouder mogelijkheden om de werkwijze te verbeteren en wat boomvriendelijker te worden?

Het antwoord van wethouder van Burg: “Er zijn circa 25 beschadigingen per jaar. De meeste bomen herstellen zichzelf en er zijn circa 1 a 2 herplantingen per jaar. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt en de medewerkers krijgen instructies. Schade wordt gemeld bij het UOR (= Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte) en de aannemer betaalt de schade. Naast de genoemde voorzorgsmaatregelen om schade te voorkomen overweegt de gemeente om bij bomen in ruwgras niet te maaien op minder dan 10 cm afstand vanaf de stam Er blijft dan een kraagje ongemaaid gras staan. Hiermee wordt in 2018 in een aantal gebieden gestart.”

De beantwoording door het college vinden wij duidelijk, hoewel wij er niet van overtuigd zijn dat de meeste bomen zichzelf herstellen. Het plan om op 10 cm afstand van de stam niet te maaien vinden wij heel positief!

Onze tweede vraag ging over de bouwhekken in plan Buijse / Buzee in Zierikzee: Fase 3 van de nieuwbouw in Plan Buijse / Buzee laat al een tijdje op zich wachten. Al die tijd staan er in de wijk (lelijke) bouwhekken, sommige staan heel dicht bij de gevels wat het aanzicht van de mooie nieuwe huizen en de sfeer in de wijk geen goed doet.
-Is al bekend wanneer de bouw van fase 3 gaat beginnen?
-Is het mogelijk om tot die tijd de lelijke bouwhekken weg te halen en eventuele gevaarlijke situaties op een andere manier op te lossen?

Het antwoord van wethouder van Burg: “De aanbesteding door Marsaki en Zeeuwland vergt de nodige tijd. Naar verwachting is er een overeenkomst in maart/april en kan met de werkzaamheden gestart worden. De bouwhekken blijven staan omdat het een bouwterrein is. Enkele hekken worden wel naar binnen geplaatst.”

Wij hopen dat er nu ook echt binnen afzienbare tijd gestart wordt met de bouw van fase 3, voor de mensen die daar een huis gaan huren en voor de mensen die al in fase 1 en 2 wonen duurt het al veel te lang.