Door Corina van der Vliet-Hart op 7 oktober 2016

Voetbalkooi Mosselboomgaard Zierikzee

De voetbalkooi aan de Mosselboomgaard in Zierikzee blijft de gemoederen bezig houden. Voor de zomervakantie heeft een meerderheid van de raad besloten de voetbalkooi op de huidige plaats te handhaven en te voorzien van cameratoezicht.

Dit terwijl het college had voorgesteld om de kooi te verplaatsen naar de Scheldestraat. Wij waren toen voorstander van verplaatsen van de voetbalkooi. De kooi op de huidige plaats vormt een ontmoetingsplek, een hangplek, voor jongeren. Dit brengt voor de omgeving overlast met zich mee. Tevens blijkt dat de destijds gekozen combinatie van een voetbalkooi naast een speeltuintje voor onze jonge inwonertjes een, op zijn zachts gezegd, ‘ongelukkige’ keuze is. Maar een meerderheid, op initiatief van de CU, besloot op de voetbalkooi op de huidige locatie te houden en te voorzien van cameratoezicht.

In de vergadering van de commissie Samenleving & Bestuur van 6 oktober jl weer een hele discussie over het cameratoezicht en de overlast bij de voetbalkooi. Twijfels of cameratoezicht wel het juiste middel is; of door cameratoezicht de overlast ook werkelijk zal afnemen; of door cameratoezicht de inzet van handhaving zal toenemen … Onduidelijkheden. Niemand heeft het antwoord paraat.

En dan, dan krijgt de discussie een interessante wending! De voorman van LSD, dhr. Lievense, geeft aan een motie voor te willen bereiden voor het alsnog verplaatsen van de voetbalkooi. De voetbalkooi toch meenemen in het traject van herinrichting van de locatie Scheldestraat. Hoewel een beetje vreemd (LSD heeft destijds ingestemd met cameratoezicht voetbalkooi locatie Mosselboomgaard) klinkt dit voor ons wel als muziek in de oren. Dit gebaar van LSD biedt perspectief! We dachten dat deze ‘wedstrijd’ al was gespeeld maar er komt een naar onze mening interessant ‘extra helft’!

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Op weg naar Provinciale Staten. Nog een paar maanden en dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Langzaam aan zie ik rond mij heen de voorbereidingen starten. Verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten zijn vastgesteld en de campagnes krijgen stukje bij beetje vorm. Voor de PvdA sta ik op de derde plaats. Daar ben ik best trots op.

Meer over Corina van der Vliet-Hart