Door Corina van der Vliet-Hart op 5 juni 2015

Verzelfstandiging Stadhuismuseum

Tijdens de commissie Samenleving & Bestuur is op 4 juni een belangrijke stap gezet richting de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum. Na jaren van nadenken, documenten opstellen en rekenwerk is de verzelfstandiging per 1 januari 2016 dichterbij dan ooit.

Het kan haast niet meer ‘mis’ gaan want de commissie heeft unaniem positief geadviseerd over het beschikbaar stellen van een eenmalige bijdrage voor de verdere optimalisatie van het museum voor 1 januari aanstaande, het beschikbaar stellen van een jaarlijkse budgetsubsidie en voortzetting van de inzet van de huidige kwartiermaker tot een nieuwe directeur is benoemd. De lichten staan op groen! Gefeliciteerd Stadhuismuseum!

Wij zijn positief over de verzelfstandiging. Het biedt kansen om de exploitatie te optimaliseren en om inkomsten van derden te verkrijgen. Wij wensen de (nog te werven) leden van de Raad van Toezicht en directeur en alle medewerkers een mooie toekomst toe.

Er liggen nog een aantal vragen: welke organisatie krijgt de verantwoordelijkheid c.q. regie als het gaat om de verdere invulling van de samenwerking tussen de acht Schouwen-Duivelandse musea. Wordt dat het Watersnoodmuseum of wordt dat de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland? Deze vereniging heeft samenwerking als doelstelling en zou in die zin passend zijn. Het zou onze eerste voorkeur hebben. De meerderheid van de commissie liet zich gisteren uit voor het Watersnoodmuseum vanwege de aanwezig expertise en faciliteiten. Wij gaan hier geen hard statement van maken; voor ons is het belangrijk dat de samenwerking tussen de musea nader gestalte krijgt. Wij staan positief tegenover het voorstel om hiervoor een projectsubsidie beschikbaar te stellen.

Wij zijn kritisch geweest over de overheadkosten. Het verzelfstandigd Stadhuismuseum krijgt eigen overheadkosten. De gemeente kan de voorheen gemaakte kosten voor het museum niet meer doorberekenen. Wij willen voorkomen dat de overheadkosten ‘dubbel’ worden betaald: zowel verrekend in de budgetsubsidie voor het Stadhuismuseum als gehandhaafd (maar dan met een ander  ‘label’) binnen de gemeentebegroting. Wethouder Van Burg moest het antwoord schuldig blijven; zij komt hier schriftelijk op terug.

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart