Verbazing over voorstel winkeltijden

Door Petri d’Anjou-Lems op 18 mei 2018

In onze gemeente hebben we al jaren (sinds 2007) de regeling dat winkeliers zelf mogen bepalen of ze op zondagen hun winkel openen. Elke winkelier heeft de vrijheid om te beslissen of de winkel open gaat en de klanten hebben uiteraard de vrijheid om te beslissen of ze gebruik maken van de zondagopenstelling.

In het collegeprogramma dat vorige week door de coalitiepartijen (LSD, SGP, CDA en GroenLinks) is gepresenteerd staat hierover letterlijk “We zetten het bestaande beleid voor de openstelling van winkels op zondag en de huidige sluitingstijden van de horeca ongewijzigd voort.” Tot onze verbazing kwam de fractie van de SGP ongeveer tegelijk met het bekend worden van het collegeprogramma met een initiatiefvoorstel om de winkels in de kernen Oosterland en Nieuwerkerk van deze vrijheid uit te sluiten. En tot onze nog grotere verbazing bleek donderdag in de oordeelsvormende commissievergadering dat de fracties van GroenLinks en LSD akkoord gaan met dit initiatiefvoorstel! Ze lichtten hun standpunt toe met de woorden “er verandert in feite niets”. Wat een misvatting … je ontneemt een deel van onze ondernemers en inwoners een stuk keuzevrijheid en je zegt dan dat er niets verandert. Voor onze fractie een onbegrijpelijk standpunt.

 

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems