Door Corina van der Vliet-Hart op 16 mei 2016

Van Werkvoorziening naar Mensontwikkelbedrijf

Tijdens de Commissie Samenleving & Bestuur is de notitie “Kaders positionering De Zuidhoek” besproken. De Zuidhoek dient gereorganiseerd te worden; de Participatiewet is daar de oorzaak van. De werkvoorziening dient een mensontwikkelbedrijf te worden; een rigoureuze ommezwaai en een andere manier van denken en doen.

Het gaat om het realiseren van een inclusieve samenleving waaraan een ieder, ook mensen met een arbeidsbeperking, deelnemen. Dat kan zijn via reguliere arbeid, door het verrichten van werkzaamheden in een meer beschutte omgeving of door het verrichten van vrijwilligerswerk.

In de kadernotitie staat de mens met zijn/haar talenten centraal. Dat vinden wij een uitstekend uitgangspunt. Iedereen dient de kansen te krijgen deel te nemen aan de samenleving; ieder op zijn of haar eigen manier en binnen zijn of haar mogelijkheden. Daarbij hoort passende begeleiding en ondersteuning, het leveren van (individueel) maatwerk.

De Participatiewet gaat uit van meer technisch waarden: het realiseren van loonwaarde, het economisch rendement. Dit kan een contrast vormen met het ‘centraal stellen van de mens’ maar daar ontkomen we niet aan. Zorgvuldigheid is extra belangrijk; ook dat vinden wij terug in de kadernotitie.

Het college gaat onderzoeken uitzetten voor ‘Beschut Werk Nieuw’ en ‘Maatschappelijke Participatie’ (waar ligt de grens tussen het realiseren van loonwaarde en het doen van vrijwilligerswerk). Wij zijn als PvdA-fractie erg benieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken.

Het college heeft toegezegd ons op de hoogte te houden van de voortgang.

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

SOLIDAIR SCHOUWEN-DUIVELAND betekent voor mij…. …dat er op Schouwen-Duiveland gelijke kansen zijn voor iedereen; …dat we allemaal veilig, gezond en zonder armoede in onze gemeente wonen, werken, sporten, ontspannen, recreëren en naar school gaan; …dat we gastvrij zijn en dat iedereen welkom is; …dat extra zorg, ondersteuning en stimulans geboden wordt aan mensen die dit

Meer over Corina van der Vliet-Hart