24 februari 2016

Uitnodiging voor 2 maart

UITNODIGING voor de bijeenkomst ‘Laat de Schouwse kust met rust’ op 2 maart a.s.

 

Plaats: HOTEL BOM, Noordstraat 2, 4328 AL Burgh-Haamstede

Tijd: Woensdag 2 maart 2016 , 19.30-22.00 uur

Programma:
-Opening: Jacqueline van Burg (LSD), wethouder Schouwen-­Duiveland
-Sprekers: Gerwi Temmink (GroenLinks) en Rutger Schonis (D66), leden van Provinciale Staten
-Gert de Groot, Natuurmonumenten
-Ed Troost, Recron Schouwen-Duiveland
-Discussie
-Pauze
-Ronde-tafel-gesprekken over kansen voor de Schouwse kust
-Conclusies

Gespreksleider: Piet Polderman, 3 partijen overleg Schouwen­Duiveland

Voor nadere informatie: info@d66schouwenduiveland.nl

 

MANIFEST ‘LAAT DE SCHOUWSE KUST MET RUST!’

De kust van Schouwen-Duiveland wordt gekenmerkt door rust, ruimte en ongereptheid. Het zeezicht, de brede stranden, de natuurlijke overgangen van strand en duinen en de beleving van verre einders met de vuurtoren als markering bepalen de beleving. Deze hoog gewaardeerde kwaliteiten moeten behouden blijven.

De grote aantrekkingskracht van deze kust inspireert projectontwikkelaars tot plannen voor intensieve exploitatie. Elders langs de kust zijn de gevolgen daarvan goed zichtbaar. Niet alleen de betonnen kolossen langs de Belgische kust; ook op Walcheren en Noord-Beveland verschijnt bebouwing waaronder veel strandslaaphuisjes. Er is een sterke overheid nodig om hier paal en perk aan te stellen.

Het rijksbeleid is gericht op decentralisatie. Minister Schulz heeft haar plan beschermende regels te schrappen inmiddels ingetrokken. Maar dat stelt niet gerust. En ook niet het onderzoek van de gemeente Schouwen-Duiveland op initiatief van LSD naar de haalbaarheid van bouwen voor nachtverblijf op het strand. Dit is immers in strijd met de strategische visie Tij van de Toekomst 2011-2040: “verder bebouwen en overnachten is niet mogelijk”. Ook de standpunten van Gedeputeerde Staten van Zeeland en Waterschap Scheldestromen “we gaan de kust echt niet volbouwen”, klinken niet echt geruststellend. Dit manifest roept de verantwoordelijke bestuursorganen tot bezinning.

De overweldigende steun voor de petitie tegen de bouw van slaaphuisjes (> 2700), en de meer dan 100.000 handtekeningen voor de actie van zes natuurorganisaties onder de titel ‘Baywatch’, binnen enkele maanden vergaard, toont aan wat er onder de bevolking leeft. Deze signalen vragen om vertaling in ondubbelzinnige gemeenteraadsbesluiten tegen bebouwing en nachtverblijfsrecreatie op het strand.

Ook vanuit economisch oogpunt is aantasting van de kernwaarden ongewenst: het gebied verliest daarmee juist datgene waar de bezoeker voor komt. Aan voorzieningen voor bezoekers en verblijfsrecreanten is geen gebrek. Uitbreiding van nachtverblijf op het strand leidt mogelijk tot leegstand in oudere recreatieparken. We roepen het gemeentebestuur op beleid te voeren ter voorkoming van leegstand in bestaande recreatieparken.

De economische potenties kunnen beter worden benut door de kwaliteiten van de Schouwse kust te benadrukken – rust en ruimte van het strand -, door in te zetten op verscheidenheid en zich te houden aan de ambities van de door de gemeenteraad aangenomen visie “Tij van de Toekomst”. We roepen een ieder op tot het maken van creatieve plannen die ook economisch interessant zijn voor het eiland. We vragen de overheid de kip met de gouden eieren te koesteren.

 

SCHOUWEN-DUIVELAND, FEBRUARI 2016