Door Corina van der Vliet-Hart op 19 januari 2015

Toekomst van het stadhuismuseum

De toekomst van het Stadhuismuseum komt, als ’t goed is, op de agenda van de commissievergadering van de 5 februari a.s. Het collegevoorstel is op dit moment (19 januari) nog niet beschikbaar. Morgen misschien?

Wat ons betreft zijn er twee opties: sluiten van het museum of op een juiste wijze insteken op verzelfstandiging.
Onze voorkeur gaat uit naar deze tweede optie: verzelfstandiging met een goede basis. Die basis bestaat wat ons betreft uit: professionele medewerkers, een solide en reële financiële basis (risicoreserve, ‘bruidsschat’), een meerjarenperspectief (5 jaar) en -last but not least- een gemeentelijke overheid die écht op afstand durft te gaan staan. Een gemeentelijke overheid die het initiatief neer legt in handen van professionals. Een gemeentelijke overheid die vertrouwen heeft en vertrouwen geeft. Geen betutteling. Overdracht van verantwoordelijkheden en niet verzanden in allerlei regeltjes, (tussentijdse) verantwoording en inperkende kaders. Leg het initiatief en de verantwoordelijkheid daar waar die dient te liggen. Voor innovatie, creativiteit en bedrijfsmatig runnen van een organisatie is ruimte nodig die niet beperkt mag worden door gemeentelijke inmenging.

Het verzelfstandigde Stadhuismuseum dient een duidelijke opdracht en tijdpad mee te krijgen. Wat ons betreft wordt een meerjarenafspraak gemaakt die luidt dat over 5 jaar een intensieve samenwerking binnen de culturele voorzieningen in Zierikzee is gerealiseerd (één visie, één totaal aanbod, één gezicht). Het initiatief ligt bij het bestuur c.q. de directeur/bestuurder van het Stadhuismuseum. Er dient een attractief programma te zijn voor zowel de eigen inwoners, de toerist als het onderwijs. De bezoekersaantallen stijgen met gemiddeld 15% per jaar. Vrijwilligers worden gewaardeerd, ingezet op hun competenties en zijn aanvullend op de medewerkers. De financiële exploitatie is, gebaseerd op innovatief en bedrijfsmatig denken en doen, geborgd.
Bewust hebben wij het nog niet over een intensieve samenwerking met het Watersnoodmuseum of andere musea op Schouwen-Duiveland. Wij zijn wel voorstander van die samenwerking maar pas op het moment dat het Stadhuismuseum ervaring heeft met het ‘op eigen benen staan’. Niet alles kan tegelijkertijd; dat komt het proces van verzelfstandiging niet ten goede. Natuurlijk dient hier wel zo veel mogelijk al op geanticipeerd te worden, zowel vanuit het Stadhuismuseum maar ook vanuit de andere musea (tweerichtingsverkeer).

Tja, nu zijn wij natuurlijk reuze benieuwd naar het collegevoorstel! De wethouder houdt ons nog even in spanning …

 

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart