Door Petri d’Anjou-Lems op 16 mei 2016

Toegankelijkheid

Op 21 januari jongstleden heeft de Tweede Kamer het voorstel ter ratificatie VN verdrag voor mensen met een beperking heeft aangenomen, inmiddels is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan. Hierdoor is vanaf 1 januari 2017 toegankelijkheid de norm voor alle publieke gebouwen.


De organisatie ‘Ongehinderd’ zet zich in voor een toegankelijk Nederland, deze organisatie toetst publieke locaties op toegankelijkheid en ontsluit deze gegevens in de ‘Ongehinderd’-app. Mensen met een beperking kunnen hierdoor toegankelijke locaties gemakkelijk vinden, maar ze kunnen ook  beoordelingen toevoegen op basis van hun eigen ervaringen. ‘Ongehinderd’ geeft niet alleen inzicht in de toegankelijkheid of ontoegankelijkheid in ons land maar is vooral ook van mensen zelf, zij kunnen invullen welke obstakels zij tegenkomen maar ook wat er soms gewoon heel erg goed is.

Onze fractie heeft in de raadsvergadering op 28 april een motie ingediende waarin het college wordt verzocht  om nut, noodzaak en mogelijkheden van het gebruik van de app ‘Ongehinderd’ op Schouwen-Duiveland te onderzoeken in overleg met de relevante betrokken organisaties waaronder in ieder geval het Platform voor mensen met een beperking;  en de gemeenteraad uiterlijk 1 november 2016 van de uitkomsten op de hoogte te stellen.

De motie is met algemene stemmen aangenomen!

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems