Door Petri d’Anjou-Lems op 15 februari 2017

Toegankelijkheid bushaltes

In november 2014 heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over de toegankelijkheid van de bushaltes op Schouwen-Duiveland. 

18_beantwoording_SV_PvdA_bushaltes december 2014

In de rondvraag van de commissievergadering op maandag 6 februari hebben we naar aanleiding van deze vragen en antwoorden aan de wethouder gevraagd of er twee jaar later op dit terrein inmiddels ontwikkelingen zijn binnen onze gemeente en of de wethouder ons hierover wil informeren. Op dat moment kon de wethouder ons hierop geen antwoord geven maar enkele dagen later kregen we het antwoord per mail:

“Na twee jaar is het overgrote deel van de toenmalige beantwoording van de vragen nog actueel. Wel zijn er nu concrete inrichtingseisen, die al geruime tijd niet meer gewijzigd zijn en die we dus hanteren. We hebben daarmee investeringen voorkomen in de aanpassing van haltes volgens inrichtingseisen die inmiddels al weer achterhaald zijn. Concreet start aannemer KWS in week 9 met aanpassing van de op 3 na drukste halte op Schouwen-Duiveland: Bruinisse Dorp. Voor aanpassing van de nummers 1 en 2 (Sas en Transferium) voeren wij in 2018 en 2019 bedragen op in de begroting. Bushalte Grachtweg is niet van ons maar van ConneXXion. Ons zijn geen plannen van hun zijde bekend om tot aanpassingen over te gaan. In het halfjaarlijks wegbeheerders-overleg met de Provincie Zeeland en ConneXXion volgen wij de verdere ontwikkelingen op dit gebied actief.” Tot zo ver de beantwoording.
Wij concluderen dat er dus (langzaam!) aan gewerkt wordt.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems