Door Corina van der Vliet-Hart op 6 oktober 2015

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2015

De ‘Beleidsregel tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2015’ is vastgesteld.
Het is een éénmalige regeling die alleen voor 2015 geldt. Indien u voldoet aan de criteria komt u in aanmerking voor het éénmalig bedrag van € 350,00.

Belangrijke toetsingscriteria zijn:
• u heeft in januari 2015 een inkomen dat niet hoger is dan 150% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;
• u bent chronisch ziek of leeft met een handicap;
• u heeft een chronisch ziek of gehandicapt minderjarig kind;
• u bent ingeschreven als inwoner van Schouwen-Duiveland;
• u bent 18 jaar of ouder.
De volledige beleidsregel kunt u vinden op de website van de gemeente Schouwen-Duiveland:
Op de website vindt u ook het aanmeldingsformulier

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd tot en met 30 november 2015.
Uiterlijk 24 december 2015 betaalt de gemeente de tegemoetkomingen uit.

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

SOLIDAIR SCHOUWEN-DUIVELAND betekent voor mij…. …dat er op Schouwen-Duiveland gelijke kansen zijn voor iedereen; …dat we allemaal veilig, gezond en zonder armoede in onze gemeente wonen, werken, sporten, ontspannen, recreëren en naar school gaan; …dat we gastvrij zijn en dat iedereen welkom is; …dat extra zorg, ondersteuning en stimulans geboden wordt aan mensen die dit

Meer over Corina van der Vliet-Hart