Door Corina van der Vliet-Hart op 10 april 2015

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

De rijksoverheid legt de verantwoordelijkheid van verschillende regelingen neer bij de gemeenten. Dat betreft ook de financiële compensatie voor mensen met een chronische ziekte en gehandicapten. Het rijk hevelt de gelden over naar de gemeente met een korting van maar liefst 65%.

Dat betekent dat een nieuwe regeling gemaakt dient te worden. De verwachting is dat onze gemeente ruim € 550.000,– gaat ontvangen. Ongeveer 4.400 inwoners van onze gemeente hebben met succes een beroep gedaan op de rijksregeling. Wanneer de doelgroep onveranderd blijft betekent dit een minimale bijdrage per persoon. Bekend is dat de gelden ook niet altijd daar terecht kwamen waar ze het meest nodig zijn. Herziening van de definitie van de doelgroep kan niet uitblijven.

Het voorstel dat besproken is tijdens de commissie Samenleving & Bestuur van 9 april jl. gaat geamendeerd worden. Alle partijen zijn het er over eens dat het huidige voorstel niet voldoet. De ‘struikelblokken’ zijn de uitvoeringskosten, de definiëring van de doelgroep en de wijze van aanvragen/toetsen.  De uitvoeringskosten, geraamd op € 125.000,–, leggen een groot beslag op het beschikbare budget. Het is naar onze mening te simpel, zoals Leefbaar Schouwen-Duiveland voorstelde, dat de wethouder “maar een andere dekking vindt voor deze uitvoeringskosten”. Het had LSD ‘gesierd’ als ze zelf hierover al hadden nagedacht. Misschien komt deze input nog wanneer raadsbreed wordt nagedacht over de formulering van het amendement.

Definiëring van de doelgroep is lastig. Hoe voorkom je dat mensen buiten de boot vallen? Hoe maak je de regeling zo efficiënt mogelijk en wil je een koppeling realiseren tussen de werkelijke kosten, het inkomen en de omvang van de financiële compensatie? Tevens komt een reeds lange tijd bestaande discussie naar boven: het wel of niet doen aan inkomenspolitiek. De VVD vindt dat inkomenspolitiek geen gemeentelijke taak is maar een taak van de rijksoverheid. Maar, gaat het hier  om inkomenspolitiek? Naar onze mening gaat het om participatie, bieden van kansen en solidariteit.

Wij zullen kritisch meedenken bij de formulering van het amendement. Drijfveer voor ons is dat de sterkste (financiële) schouders ook de zwaarste lasten mogen dragen en dat de regeling begrijpelijk en uitvoerbaar.

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart