Door Petri d’Anjou-Lems op 14 april 2015

Tarieven Jachthavens

Het college heeft een voorstel gedaan voor aanpassing van de passantentarieven voor de jachthavens. Eén van de aanpassingen bestaat er uit dat in Zierikzee een all-in tarief (inclusief verbruik van stroom en water) berekend gaat worden. Aanleiding hiervoor is dat de elektravoorzieningen aangepast moeten worden en de huidige muntautomaten aan de steigers vandalisme- en diefstalgevoelig zijn.

Omdat mensen nu eenmaal minder energiebewust worden als ze er niet apart voor hoeven te betalen is de verwachting dat het energieverbruik toeneemt met maar liefst 40%.

Het college vindt blijkbaar gebruikersgemak belangrijker dan energiebewustzijn.

Onze fractie vindt dat niet passen bij een gemeente die er naar streeft om in 2040 energieneutraal te zijn. We zullen daarom een amendement indienen om het college te verzoeken te onderzoeken en berekenen op welke manier we de gebruikers van de jachthaven kunnen laten betalen voor de stroom zodat zij daar bewuster mee om gaan.

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems