Door Petri d’Anjou-Lems op 4 maart 2017

Succesvolle actie

Vandaag, zaterdag 4 maart, was de actie ‘Lint aan de kust’ op de Brouwersdam op de locatie waar Brouwerseiland is gepland. Het idee: Hand in hand vormen we een menselijk lint om aandacht te vragen voor de waarde van de kust en het direct daarachter gelegen land.

Het was een succesvolle actie: ongeveer zeshonderd mensen deden mee. Ze vormden een lang lint langs het water, een indrukwekkend gezicht! Er was een sfeer van saamhorigheid onder de deelnemers. Onder de deelnemers niet alleen onze fractie maar ook Tweede Kamerleden Albert de Vries en Joyce Vermuë, statenleden en PvdA-leden die gehoor hadden gegeven aan onze oproep. Er was veel media-aandacht.

In april zal de gemeenteraad een besluit nemen over het bestemmingsplan en daarmee wordt het besluit definitief. Onze fractie is van het begin af aan tegenstander geweest van dit plan, ook al toen het nog bestond onder de werknaam ‘Duurzame jachthaven van de toekomst’. Inmiddels zijn er een paar medestanders in de gemeenteraad: Alert, SP en D66. Dat is nog niet genoeg.
In het verleden hebben ook de fracties van CDA, CU en SGP zich wel kritisch over het plan uitgelaten, wij hopen dat zij door alle protesten zo langzamerhand doordrongen raken van de onwenselijkheid van de aanleg van Brouwerseiland.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De kandidaatstellingscommissie en vervolgens het bestuur en de ledenvergadering hebben mij het vertrouwen gegeven om de komende verkiezingen de kandidatenlijst aan te voeren. Ik heb daar zin in! Ik vertrouw er op dat de kiezers inmiddels weten wat ze aan de Partij van de Arbeid hebben: betrokken raadsleden die midden in de

Meer over Petri d’Anjou-Lems