Door Petri d’Anjou-Lems op 4 maart 2017

Succesvolle actie

Vandaag, zaterdag 4 maart, was de actie ‘Lint aan de kust’ op de Brouwersdam op de locatie waar Brouwerseiland is gepland. Het idee: Hand in hand vormen we een menselijk lint om aandacht te vragen voor de waarde van de kust en het direct daarachter gelegen land.

Het was een succesvolle actie: ongeveer zeshonderd mensen deden mee. Ze vormden een lang lint langs het water, een indrukwekkend gezicht! Er was een sfeer van saamhorigheid onder de deelnemers. Onder de deelnemers niet alleen onze fractie maar ook Tweede Kamerleden Albert de Vries en Joyce Vermuë, statenleden en PvdA-leden die gehoor hadden gegeven aan onze oproep. Er was veel media-aandacht.

In april zal de gemeenteraad een besluit nemen over het bestemmingsplan en daarmee wordt het besluit definitief. Onze fractie is van het begin af aan tegenstander geweest van dit plan, ook al toen het nog bestond onder de werknaam ‘Duurzame jachthaven van de toekomst’. Inmiddels zijn er een paar medestanders in de gemeenteraad: Alert, SP en D66. Dat is nog niet genoeg.
In het verleden hebben ook de fracties van CDA, CU en SGP zich wel kritisch over het plan uitgelaten, wij hopen dat zij door alle protesten zo langzamerhand doordrongen raken van de onwenselijkheid van de aanleg van Brouwerseiland.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems