Subsidie jobcoaches

Door Petri d’Anjou-Lems op 2 december 2018

In augustus hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het wegvallen van ESF-subsidie voor het begeleiden naar werk van kwetsbare jongeren.
Lees hier de vragen en de antwoorden: 20180918 beantwoording SV PvdA ESF-subsidie jobcoaches

Inmiddels is er (goed) nieuw: staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat er een eenmalige financiële impuls komt van € 17 miljoen voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Deze impuls kan bijdragen aan de borging van de opgebouwde infrastructuren en samenwerkingsverbanden in de arbeidsmarktregio’s en de continuïteit van de dienstverlening aan de doelgroep waarmee reeds goede ervaringen zijn opgedaan via het Europees Sociaal Fonds ESF.
Binnen de arbeidsmarktregio Zeeland zal met de regiogemeenten en het PrO-/VSO onderwijs gezamenlijk worden besloten hoe en waaraan de middelen worden besteed. Hierbij zal de inzet zijn de waardevolle expertise welke is opgebouwd van de, met de ESF-opgebouwde regionale infrastructuur, in stand te houden.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems