Subsidie en milieu

Door Petri d’Anjou-Lems op 28 augustus 2018

U heeft hem misschien al wel eens zien rijden: de sightseeing bus. Hartstikke leuk natuurlijk, met zo’n vrolijke zomerse bus een rondje over Schouwen-Duiveland rijden! Dat vinden wij ook.
Maar … wat ons verbaasde is dat deze rondritten worden uitgevoerd met een sterk verouderde en dus vervuilende dieselbus.

En wat ons nog meer verbaasde: dat het college in 2017 subsidie (€ 25.000,-) heeft verleend aan de initiatiefnemer. In de commissievergadering van mei 2017 hebben wij daar een kritische vraag over gesteld, waarom geven we subsidie aan iets wat zo milieuonvriendelijk is? In gemeenten waar een milieuzone is ingesteld mag deze bus niet eens meer rijden, en wij subsidiëren hem! De wethouder antwoordde dat ze daar helemaal niet bij stilgestaan had. Maar, zo beloofde zij, een eventuele volgende keer zou dit zeker een aandachtspunt zijn.

En toen lazen we onlangs in het raadsvoorstel ‘Beleidsvoornemens toerisme 2018’ dat er in 2018 weer subsidie (deze keer € 20.000,-) was verleend aan deze stinkende dieselbus!
Het aandachtspunt was blijkbaar aan de aandacht ontsnapt.

Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen zullen wij in de raadsvergadering op 30 augustus een motie indienen waarin we er op aandringen om voortaan bij alle subsidieaanvragen de criteria milieu en duurzaamheid af te wegen.

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems