Subsidie en milieu (2)

Door Corina van der Vliet-Hart op 31 augustus 2018

In een eerder artikel hebben wij geschreven over de subsidiëring van een stinkende, verouderde dieselbus. Subsidiëring van sterk milieuvervuilende activiteiten druist naar onze mening in tegen de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Daarom hebben wij in de raadsvergadering van 30 augustus jl een motie ingediend waarin wij het college oproepen om met een voorstel te komen dat te subsidiëren activiteiten niet strijdig mogen zijn met de gemeentelijke milieu- en duurzaamheidsuitgangspunten. We vragen dus aan het college om hierover mee te denken. Hoe kunnen we subsidieverstrekking en duurzaamheid koppelen. Ons idee was om hierover iets in de subsidieverordening op te nemen.

Een zeer ruime meerderheid van de raad heeft besloten dat het college niet met zo’n voorstel hoeft te komen. De raad heeft de mond vol van duurzaamheid maar wil het college niet eens laten nadenken over een idee hoe we dat beleid kunnen koppelen aan te subsidiëren activiteiten. Wethouder Van Burg vreest dat vele activiteiten ter ziele gaan omdat ze niet energieneutraal zijn. Zij gaf als voorbeeld dat de huisvesting van Vluchtelingenwerk niet energieneutraal is , dat de vele bezoekers van festiviteiten er met vervuilende auto’s naar toe komen en dat van de vele vrijwilligers niet mogen worden opgescheept met het nadenken over duurzaamheid. Fracties gaven aan dat we in onze gemeente geen milieuzone kennen, dus de vervuilende dieselbus mag hier gewoon rijden, dat sprake zou zijn van ad hoc beleid en de leefbaarheid de dupe wordt. GroenLinks, de fractie waarvan wij zeker ondersteuning hadden verwacht, bedacht een simpele oplossing: zet een roetfilter op de sightseeing bus. De vraag hoe ver Groen Links afwijkt van haar eigen verkiezingsprogramma met de mooie titel “Samenwerken aan een gezond en groen Schouwen-Duiveland” laten wij hier in het midden ….

Ook wij willen dat activiteiten gesubsidieerd worden, ook de sightseeing bus. Daar ging het helemaal niet om! Het gaat om bewustwording; het bespreekbaar maken. Duurzaamheid past naar onze mening prima bij te subsidiëren activiteiten.

Wij hebben gevraagd of het college met een voorstel wil komen omdat wij geen panklare oplossing hebben. Een voorstel waarover we het in een later stadium dan in de raad kunnen hebben. Zelfs tijdens de raadsvergadering hebben wij gevraagd aan de andere fracties om hierin mee te denken maar deze vraag bleef onbeantwoord.

Dank SP en D66 voor jullie support!
Wij zijn teleurgesteld maar zullen duurzaamheid, energieneutraliteit en een gezond woon- en leefmilieu blijvend op de politieke agenda zetten.

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart