Door Corina van der Vliet-Hart op 12 februari 2016

Ruilwinkel

Donderdag 11 februari j.l. kregen wij als raadsleden de mogelijkheid een kijkje te nemen bij de ruilwinkel in Goes. Na een vriendelijk ontvangst werd ons het principe van de ruilwinkel uitgelegd. Geld speelt in deze winkel geen rol, alles draait om punten: punten verdienen en punten uitgeven. Op deze wijze worden goederen en diensten geruild met andere deelnemers. Iedereen kan deelnemer van de ruilwinkel zijn.

De ruilwinkel wordt gedraaid door een heleboel vrijwilligers. Zij zorgen voor de openstelling, de administratie, de inrichting van de winkel en de inname en uitgifte van de goederen/diensten. Mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt vinden bij de ruilwinkel een plaats (opdoen van werkervaring, leren van de Nederlandse taal). Leerlingen van het voortgezet onderwijs lopen er maatschappelijke stage. Professionele ondersteuning is aanwezig voor ondersteuning, een luisterend oor en eventueel doorverwijzing.

Naast participatie en duurzaamheid vormt ontmoeting een belangrijke doelstelling. Er staat altijd koffie en thee klaar en daar wordt graag gebruik van gemaakt.

Het was een interessant en informatief bezoek. Het enthousiasme van de coördinator en de aanwezige vrijwilligers werkte aanstekelijk; de gedrevenheid was absoluut voelbaar.

Er ligt een plan om ook op Schouwen-Duiveland een ruilwinkel te starten. Dit plan wordt op dit moment ambtelijk getoetst. Wij als PvdA zijn voorstander van het opzetten van een ruilwinkel op Schouwen-Duiveland en hopen dat het ingediende plan positief wordt beoordeeld. In de gemeentebegroting 2016 is al rekening gehouden met een subsidie en dat hebben wij ook volledig ondersteund. Wij wachten met belangstelling de verdere ontwikkelingen af!

 

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Op weg naar Provinciale Staten. Nog een paar maanden en dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Langzaam aan zie ik rond mij heen de voorbereidingen starten. Verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten zijn vastgesteld en de campagnes krijgen stukje bij beetje vorm. Voor de PvdA sta ik op de derde plaats. Daar ben ik best trots op.

Meer over Corina van der Vliet-Hart