Door Corina van der Vliet-Hart op 10 april 2015

Regionaal risicoprofiel

Er is door de VRZ (VeiligheidsRegio Zeeland) een risicoprofiel opgesteld voor Zeeland en dat is nader uitgewerkt per gemeente. Een lijvig document. De risico’s zijn zeer divers, denk bijvoorbeeld aan (on)veiligheid op de wegen, natuurbranden, dierziekten, risico’s bij evenementen en cultureel erfgoed.

Wij hebben, tijdens de commissie Samenleving & Bestuur van 9 april 2015, aangegeven dat je niet op alle risico’s voorbereid kunt zijn. Dat zou immers betekenen dat alle risico’s voorspelbaar zijn en dat is niet zo. Er dient een goede balans gevonden te worden tussen het risico, de (preventieve) maatregelen en de prioriteiten.

In de commissie gaven met name de CU en VVD aan dat het zijn van een recreatiegemeente met de vele toeristen en kilometers lange stranden gemist wordt in het risicoprofiel. Een terechte opmerking wat ons betreft. De CU neemt het initiatief tot het opstellen van een amendement waarin de zienswijze van de raad op het risicoprofiel wordt verwoord.

Een van de genoemde risico’s is de munitiestort in de Oosterschelde ter hoogte van Zierikzee. Onze fractie heeft hier al eerder (december 2013) aandacht voor gevraagd bij het college. Momenteel loopt er een onderzoek wat zich richt zich op de voedselveiligheid. Naar aanleiding van onze vraag is aangegeven dat de resultaten uiterlijk volgende maand worden verwacht. De gemeenteraad wordt dan ook gelijk geïnformeerd.

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Op weg naar Provinciale Staten. Nog een paar maanden en dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Langzaam aan zie ik rond mij heen de voorbereidingen starten. Verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten zijn vastgesteld en de campagnes krijgen stukje bij beetje vorm. Voor de PvdA sta ik op de derde plaats. Daar ben ik best trots op.

Meer over Corina van der Vliet-Hart