Door Petri d’Anjou-Lems op 26 september 2014

Raadsvergadering september

Deze raadsvergadering bestond voor een groot deel uit hamerstukken, raadsvoorstellen die in de commissie al voldoen waren besproken en waar geen amendementen aan te pas kwamen. Bespreekstukken waren o.a. een raadsvoorstel over de financiering van de derde fase van de recreatieverdeelweg. Over deze weg is al veel gesproken in de raad, de provincie is inmiddels akkoord met een door onze gemeente voorgesteld tracé.

Onze fractie stemde in met een amendement van het CDA dat wilde bewerkstelligen dat de raad het budgetrecht heeft in geval van eventuele meerkosten.

Uitgebreid is gediscussieerd over een door Alert ingediende motie met betrekking tot de lengtebeperking van vrachtwagens in de binnenstad van Zierikzee. Een al lang durend probleem dat niet eenvoudig is op te lossen. De oude binnenstad is niet geschikt  voor grote en zware vrachtwagens maar winkels en bedrijven moeten wel bevoorraad kunnen worden.  Alert  deed een poging om de raad er van te overtuigen dat er een simpele oplossing is en stelde met deze motie voor om geen enkele ontheffing meer te verlenen voor vrachtwagens langer dan 8 meter. Wij hebben geprobeerd aan Alert duidelijk te maken dat dat in de praktijk onuitvoerbaar is.  Als er een simpele oplossing mogelijk was, dan zou die er al lang zijn! De motie kreeg van geen enkele fractie steun.

Afgesproken is wel dat het college het verkeersplan voor de binnenstad uit 2008 tegen het licht gaat houden en gaat onderzoeken of er wellicht iets aan veranderd moet worden. De raad zal in de eerste helft van 2015 op de hoogte worden gebracht.

Poort

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems