Door Petri d’Anjou-Lems op 2 december 2014

Raadsvergadering november

Twee interessante bespreekstukken deze maand. Het eindrapport ‘Supermarktstructuur Schouwen-Duiveland’ in relatie tot de detailhandelsstructuurvisie (DSV) en het beleidsplan openbare verlichting. Door de raad zijn met betrekking tot de DSV twee amendementen ingediend, beide zijn door onze fractie ondersteund.

Er was een amendement van het CDA om de term ‘kernwinkelgebied’ alleen van toepassing te laten zijn voor de kern Zierikzee. In de andere kernen is de aanwezigheid van een supermarkt in een kern belangrijker dan de precieze locatie van die supermarkt. De CU kwam met een amendement om de verhouding tussen de bruto en netto winkelvloeroppervlakte aan de ondernemers zelf over te laten. Met andere woorden: laat ondernemers zelf bepalen hoeveel magazijnruimte ze nodig hebben. We hebben gevraagd of dit eventueel zou kunnen leiden tot meer bevoorradingsverkeer, de verwachting is dat dat niet het geval is.

Met betrekking tot het beleidsplan openbare verlichting heeft de raad een amendement van de CU aangenomen om te komen tot het vaststellen van maatstaven om verzoeken van inwoners aan te toetsen als zij vragen of er ergens meer openbare verlichting kan komen. Deze maatstaven zullen worden gekoppeld aan het milieubeleidsplan, de module ‘Licht en donker’.

Verder is in deze raadsvergadering meegedeeld dat de raad heeft besloten om burgemeester Rabelink bij de minister aan te bevelen voor herbenoeming.

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De kandidaatstellingscommissie en vervolgens het bestuur en de ledenvergadering hebben mij het vertrouwen gegeven om de komende verkiezingen de kandidatenlijst aan te voeren. Ik heb daar zin in! Ik vertrouw er op dat de kiezers inmiddels weten wat ze aan de Partij van de Arbeid hebben: betrokken raadsleden die midden in de

Meer over Petri d’Anjou-Lems