Door Corina van der Vliet-Hart op 28 november 2015

Poep

In de raadsvergadering van 26 november j.l. ging het over poep: paardenpoep en hondenpoep. Belangrijkste vraag: waar mogen de uitwerpselen van deze dieren blijven liggen en waar ruimen we ze op?

Het onlangs geschreven concept “Hondenbeleid” is terug verwezen naar de schrijftafel: eerst goed overleggen met belangrijke sleutelfiguren en belanghebbenden en dan komt dit beleid opnieuw ter vaststelling naar de raad. Uitgangspunt is wel dat de hondenpoep opgeruimd dient te worden. Het is immers een kleine moeite. De gemeente faciliteert met poepzakjes en prullenbakken. Het is de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter en de openbare ruimte wordt zo schoon mogelijk gehouden. Tijdens de vergadering was er even onduidelijkheid of er speciale poepplekken worden aangewezen; plekken waar de hondenpoep mag blijven liggen. Wij zijn daar geen voorstander van. Gelukkig heeft de portefeuillehouder duidelijk toegezegd dat het college van B&W geen speciale poepplekken gaat aanwijzen.

Ook de paardenpoep was onderwerp van gesprek. De SP had een amendement ingediend met als samenvattende strekking dat paardenmest binnen de bebouwde kom binnen 24 uur door de ruiter wordt opgeruimd. Overigens staat dit nu ook in de huidige APV en door vaststelling van het amendement blijft deze bepaling van toepassing. Het college gaf aan dat momenteel wordt gekeken naar andere ruiter-routes; routes die niet of nog minder door de bebouwde kom lopen. Dat heeft onze voorkeur en wij juichen het initiatief, om met belanghebbenden hier in goed overleg uit te komen, toe. Het zou mooi zijn als de bepaling in de APV binnenkort overbodig blijkt te zijn.

 

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart