Ouderbijdrage schoolzwemmen

Door Petri d’Anjou-Lems op 15 juni 2018

In Nederland is basisonderwijs gratis. Gelukkig maar. Er is hierop één uitzondering, en die gaat over het schoolzwemmen. Sinds het geen verplicht vak meer is en het rijk hiervoor geen geld meer geeft aan scholen hebben veel gemeenten besloten de kosten voor het schoolzwemmen te betalen. Vaak wordt er dan aan de ouders van de betreffende leerling wel een bijdrage gevraagd. En daarmee is de tegenstrijdige situatie ontstaan dat het basisonderwijs niet meer helemaal gratis is. In onze gemeente wordt aan de ouders een bijdrage gevraag van ruim 55 euro per schooljaar. De scholen moeten dit bij de ouders innen en vervolgens afdragen aan de gemeente.

Schoolzwemmen is niet alleen een vorm van bewegingsonderwijs maar draagt er ook aan bij dat zo veel mogelijk kinderen de kans krijgen om (alsnog) te leren zwemmen. Het is daarom in onze ogen wenselijk dat het wordt gecontinueerd.

In de raadsvergadering van 7 juni heb ik een motie ingediend om te besluiten de ouderbijdrage af te schaffen met ingang van schooljaar 2018-2019. Helaas haalden we geen meerderheid. Zelfs de fractievoorzitter van GroenLinks stemde tegen terwijl het nota bene in hun verkiezingsprogramma staat!

Teleurstellend.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems