Door Petri d’Anjou-Lems op 7 oktober 2016

Opvang vuchtelingen

De vraag om binnen onze gemeente vluchtelingen op te vangen is voorlopig van de baan. De instroom van vluchtelingen is landelijk gezien afgenomen en voorlopig zijn er voldoende opvangplaatsen beschikbaar.

Wij hebben tijdens de vergadering van de commissie Samenleving & Bestuur van 6 oktober een ieder die zich heeft ingezet voor het mogelijk maken van opvang bedankt voor de inzet. Complimenten zijn op zijn plaats, voor ambtenaren en bestuurders maar zeker ook voor de respectvolle wijze waarop onze inwoners met dit onderwerp zijn omgegaan.

Door de ontwikkelingen wereldwijd is de toestroom van vluchtelingen onvoorspelbaar. De vraag om opvang te realiseren kan er ineens weer zijn. Wij zijn er voorstander van dat het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) juist deze periode, waarin de druk even van de ketel is, gebruikt om creatief na te denken over toekomstige opvangmogelijkheden. Niet te star vasthouden aan de huidige opzet van asielzoekerscentra maar meer flexibel zijn, rekening houdend met de omvang van en draagvlak binnen de gemeente.

Meer dan 200 inwoners hebben bij het draagvlakonderzoek aangegeven vrijwilligerswerk te willen doen als er een asielzoekersopvang in onze gemeente komt. Dat vinden wij echt een heel hoog aantal! Super dat zoveel mensen zich willen inzetten; echt geweldig!

Ons standpunt blijft onveranderd: wij staan positief tegenover de opvang van vluchtelingen, nu en in de toekomst.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De kandidaatstellingscommissie en vervolgens het bestuur en de ledenvergadering hebben mij het vertrouwen gegeven om de komende verkiezingen de kandidatenlijst aan te voeren. Ik heb daar zin in! Ik vertrouw er op dat de kiezers inmiddels weten wat ze aan de Partij van de Arbeid hebben: betrokken raadsleden die midden in de

Meer over Petri d’Anjou-Lems