9 september 2015

Opvang vluchtelingen – vervolg

Naar aanleiding van de vragen die wij stelden in de raadsvergadering van 3 september heeft het college deze week gesproken over het vluchtelingenvraagstuk en de rol van de gemeente Schouwen-Duiveland daarin.

Het college heeft naar aanleiding van deze bespreking de ambtelijke opdracht gegeven voor:

  1. Een onderzoek naar de voorwaarden die gesteld worden aan opvanglocaties en de mogelijkheden daartoe binnen de gemeente.
  2. Het opstellen van een draaiboek aan de hand waarvan gehandeld kan worden als er een locatie op Schouwen-Duiveland gekozen of ingericht moet worden. Van belang daarbij is dat op een zorgvuldige manier met burgers en raad tot een keuze gekomen wordt. Ook is het van belang vooraf verantwoordelijkheden, belangrijke consequenties en valkuilen in beeld te hebben.

Wij zijn blij dat onze vragen hebben geleid tot een actievere houding van onze gemeente, en we verwachten dat de raad op de hoogte wordt gehouden van verdere ontwikkelingen.