Door Corina van der Vliet-Hart op 16 mei 2016

Opvang vluchtelingen

De nood om vluchtelingen op te vangen blijft onverminderd hoog. Daarom wil ook de gemeente Schouwen-Duiveland zich positief opstellen voor het realiseren van een opvangvoorziening. Daar zijn wij als PvdA-fractie tevreden mee. Wij zien het als onze plicht, onze morele verantwoordelijkheid om mensen te helpen.

Tijdens de commissie Samenleving & Bestuur van woensdag 11 april 2016 stond hierover een collegevoorstel op de agenda. Het college stelt voor om opvang op één locatie te realiseren voor maximaal 225 vluchtelingen voor maximaal 2 jaar. Wij zijn van mening dat inderdaad het realiseren van opvang op één locatie voor onze gemeente het meest haalbaar is. Het maximaal aantal op te vangen vluchtelingen hoeft voor ons niet beperkt te worden aan een aantal; en ook een langere termijn is voor ons zeker bespreekbaar. Haalbare, realistische opvang staat bij ons voorop. Hierbij kijken wij naar de uitgangspunten van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De richtlijnen voor een haalbare opvang zijn volgens het COA: minimaal 300 vluchtelingen en minimaal een periode van 3 jaren.

Naast de haalbaarheid is het draagvlak onder onze inwoners van groot belang. Draagvlak biedt kansen en verhoogt de kans op een succesvolle en menswaardige opvang. Wij gaan er van uit dat onze inwoners ook deze gasten met respect ontvangen.

Tijdens de commissievergadering was sprake van een gemeenschappelijke noemer; het draagvlak binnen de commissie was zeer zeker aanwezig en daar zijn wij blij mee! Draagvlak creëren, creatief denken, denken in kansen en mogelijkheden, eerlijk en duidelijk zijn, uitgaan van een haalbare vorm van opvang. Dit is een zeer goed resultaat; de fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland is gevraagd het gemeenschappelijke gevoel van de commissie in een amendement te verwoorden. De uitspraak is gedaan om de opvang in Zierikzee te realiseren, dat lijkt ons een juiste en logische keuze.

Wij zullen het amendement op onze waarden beoordelen maar hebben er het volste vertrouwen in dat menswaardigheid, gastvrijheid, haalbaarheid en draagvlak erin verwerkt worden.

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart