Operatie Steenbreek

Door Petri d’Anjou-Lems op 14 september 2018

Tijdens de raadsvergadering op 13 september dienden we een motie in waarbij we pleitten voor aansluiting door de gemeente Schouwen-Duiveland bij ‘Operatie Steenbreek’. Veel gemeenten hebben zich daar inmiddels al bij aangesloten. De motie werd mede ingediend door de fractie van D66.
Helaas vond de meerderheid van de raad het niet nodig om ons aan te sluiten, en ook de wethouder ontraadde de motie.
De redenering was dat wij zelf voldoende in staat zouden zijn om met de problematiek van de verstening om te gaan.
Met andere woorden: “wij gaan gewoon zelf het wiel opnieuw uitvinden … ”
Jammer hoor.

Informatie van de website:

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast en droogte veroorzaakt schade en lage grondwaterstanden. En vergeet ook niet dat langdurige hitte bij veel mensen tot gezondheidsklachten leidt. Deze veranderingen hebben verschillende oorzaken. Maar toen uit diverse onderzoeken bleek dat de toename van verharding echt negatieve effecten had op het welbevinden van mens, dier en natuur, werd het tijd voor actie. In 2015 werd daarom door voorzitter Wout Veldstra de stichting Operatie Steenbreek opgericht.

Kleine, lokale maatregelen zijn het meest effectief. Heel veel gemeenten nemen al hun maatregelen om de openbare ruimte te vergroenen. Maar als je bedenkt dat ongeveer 40% van het stedelijk gebied in bezit is van particulieren, vragen wij juist daar ieders hulp. Iedere tegel eruit telt want groen is leven!

 

 

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems