Ontvangst DAB+ radio in de Westhoek

Door Petri d’Anjou-Lems op 9 augustus 2018

Eerder dit jaar (op 12 april) heeft onze  fractie vragen gesteld aan het college over het besluit van Delta om te stoppen met het doorgeven van radiozenders via de kabel. Aanleiding hiervoor was het feit dat het DAB+ signaal (de beste vervanging voor de kabel) binnenshuis niet overal in onze gemeente goed te ontvangen is.
Onze vragen luidden:
-Zou het college willen proberen om Delta over te halen om de FM radio door de kabel voorlopig te handhaven?
-Is het bij de gemeente bekend dat er in de Westhoek geen bereik is van DAB+?
-Is het college bereid om met Delta in gesprek te gaan over het bereik van de DAB+ zender in Goes?

De antwoorden van het college kregen we in de toezeggingenlijst van 28 juni:
“Delta heeft ons laten weten dat het niet mogelijk is om de doorgifte van analoge radio voort te zetten na 20 augustus. Radio luisteren kan via de kabel-tv of digitale ontvanger, eventueel op een bestaande radio met een audiokabel. Of via internet. Verder hebben we contact gehad met de NPO over de situatie in de ‘Kop van Schouwen’. Bij de NPO ligt een plan klaar om ook voor dit gebied een steunzender te realiseren. De raad van bestuur buigt zich binnenkort over deze plannen.”

Omdat de datum van 20 augustus inmiddels dichtbij is hebben we over dit onderwerp weer (schriftelijke) vragen gesteld:
-In welk stadium is het plan van de NPO om de steunzender te realiseren?
-Hoe en door wie zijn of worden de inwoners van de Kop van Schouwen hierover geïnformeerd?

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems