Door Corina van der Vliet-Hart op 28 juni 2015

Ondersteuning mantelzorg

“Mantelzorg is het fundament van de zorg. Mantelzorgers nemen 75% van de zorg thuis voor hun rekening. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 40% van hen matig of ernstig overbelast.”

”Op dit moment geeft 10% van de inwoners op Schouwen-Duiveland mantelzorg (Bron: Staat van Zeeland 2013). De vraag is of dat percentage reëel is. Want veel mantelzorgers realiseren zich vaak niet dat zij dat zijn.”

Dit zijn twee citaten uit het donderdag 25 juni 2015 in de raad aangenomen voorstel over de waardering van mantelzorg.

 

Het belang van mantelzorg is ontzettend groot. Iedere lezer van dit stukje weet wel iemand in zijn of haar omgeving die mantelzorg verleent. Misschien bent u, bewust of onbewust, wel mantelzorger.

Collectieve vormen van ondersteuning bestaan al. Voorbeelden zijn het Steunpunt Mantelzorg en het Zeeuws mantelzorgweekend. De gemeenteraad heeft unaniem het voorstel aangenomen om aanvullend mantelzorgers op individueel niveau te ondersteunen. Hierbij gaat het om een individuele geldelijke bijdrage per jaar en het opzetten van een ondersteuningsfonds. Uit dit fonds kan extra (tijdelijke) ondersteuning of respijtzorg worden geboden. Het college van B&W is nu aan zet om de nadere details uit te werken.

Onze fractie heeft veel waardering voor de mantelzorgers. Zij staan immers altijd belangeloos klaar voor het geven van ondersteuning aan die ander. Dan mag ondersteuning aan de mantelzorg zelf niet vergeten worden. Overbelasting dient te worden voorkomen. Zeker in een tijd waarin het ‘zorgen voor elkaar’ steeds belangrijker wordt. Wij kunnen ons dan ook vinden in de individuele ondersteuningsmogelijkheden. Het blijft voor ons een aandachtspunt dat het ondersteuningsaanbod aansluit bij de vraag vanuit de mantelzorger. Zodra de vraag/behoefte verandert dient het ondersteuningsaanbod flexibel mee te bewegen.

Bent u mantelzorger of kent u in uw directe omgeving mantelzorgers? Houd dan de gemeentelijke informatie goed in de gaten of neem contact op met de gemeente.

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart