Nieuwe vormen van logies

Door Corina van der Vliet-Hart op 10 december 2017

Er zijn ook op Schouwen-Duiveland steeds meer mensen die een kamer of een deel van hun huis te huur aanbieden, onder andere via internetplatforms zoals airbnb. Onze fractie vindt het belangrijk inzicht en advies te ontvangen over
-de omvang van deze overnachtingsmogelijkheden op SD
-of het opstellen van gemeentelijk beleid noodzakelijk c.q. mogelijk is en
-hoe omgegaan wordt met regels zoals de brandveiligheid en de inning van toeristenbelasting

Aan de wethouder hebben wij gevraagd of deze deze informatie beschikbaar komt c.q. onderdeel uit maakt van de op te stellen Toeristische Hoofdstructuur. Wethouder Wout van den Berg heeft aangegeven dat deze vragen inderdaad in de nog op de stellen Toeristische Hoofdstructuur aan de orde komen.
Voor ons op dit moment voldoende antwoord op onze vragen. We wachten de verdere informatie af.

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

SOLIDAIR SCHOUWEN-DUIVELAND betekent voor mij…. …dat er op Schouwen-Duiveland gelijke kansen zijn voor iedereen; …dat we allemaal veilig, gezond en zonder armoede in onze gemeente wonen, werken, sporten, ontspannen, recreëren en naar school gaan; …dat we gastvrij zijn en dat iedereen welkom is; …dat extra zorg, ondersteuning en stimulans geboden wordt aan mensen die dit

Meer over Corina van der Vliet-Hart