Door Corina van der Vliet-Hart op 21 mei 2017

Nieuwbouw scholen

We willen het even aan uw kwijt: we zijn geschrokken van de, naar onze mening ongenuanceerde beschouwing in de Wereldregio van vandaag (19 mei 2017). In de column “Vrije Stemmen” schrijft de hoofdredactie wekelijks een ‘redactionele beschouwing’ op een actueel onderwerp. Dit keer de nieuwbouw van de Beatrixschool, de Meie en Pontes Pieter Zeeman. Een voorgenomen nieuwbouw die besproken is tijdens de commissievergadering van 11 mei 2017.

In de column wordt het pleidooi van het CDA om serieus te kijken naar de variant ‘ver-nieuwbouw’ (huidige gebouw strippen en dan, uitgaande van de bestaande vorm en constructie, weer opbouwen) geprezen. Dit met het argument dat ‘ver-nieuwbouw’ de gemeente minder geld kost waardoor er meer geld overblijft voor andere belangrijke zaken.

Wij vinden het gevaarlijk om alleen uit te gaan van financiële motieven. Wat bij ons bovenaan staat is het realiseren van een eigentijds schoolgebouw waarin onderwijs gegeven kan worden op een wijze die past bij deze tijd. Een gebouw dat vrijelijk en creatief opgezet kan worden, zonder uit te gaan van bestaande constructie en vorm. En, last-but-not-least, de variant ‘ver-nieuwbouw’ is ook financieel door het college uitgerekend. Dat deze variant goedkoper uitkomt zijn wij met het CDA en de schrijver van de column eens maar dit verschil is, uitgaande van 40 jaar, op jaarbasis vrij beperkt. Ook de wethouder heeft dit tijdens de bespreking in de commissie duidelijk aangegeven: de voorkeur voor nieuwbouw is ingegeven vanuit inhoudelijk, onderwijskundige en duurzame argumenten waarbij de financiële argumenten niet de boventoon voeren. Nieuwbouw heeft ook een positief effect op de jaarlijkse exploitatielasten van het onderwijs. Wat ons betreft helemaal prima!

Dat in de column geschreven staat dat de raad met een te nemen besluit over nieuwbouw ‘er mooie sier’ mee maakt is vrijheid van meningsuiting. Dat respecteren wij. Maar, laten we duidelijk zijn, wij baseren ons besluit op basis van het belang van kwalitatief goed (voortgezet) onderwijs binnen onze gemeente en daarbij hoort een flexibel, multifunctioneel, creatief en eigentijds gebouw.

Tijdens de commissievergadering hebben wij specifiek aandacht gevraagd voor het belang van goede praktijkruimten, een veilige en eigen plek voor de leerlingen van de Meie en de Beatrixschool en duurzame/milieuvriendelijke bouw.

Donderdag 1 juni a.s. staat de nieuwe huisvesting op de agenda van de gemeenteraad. Het zal u niet verbazen dat wij vast en zeker een positief geluid gaan laten horen.

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart