Door Corina van der Vliet-Hart op 29 januari 2016

Muziekschool

De PZC van vrijdag 29 januari 2016 schrijft de kop “Schouwen overweegt stoppen Muziekschool” boven een artikel. Naar onze mening behoeft dit artikel nuancering.

In de raadsvergadering van 28 januari 2016 werd gesproken over het versterken van de invloed op gemeenschappelijke regelingen en het toetsen op doelmatigheid en doeltreffendheid. De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) heeft hiervoor de nota “Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” opgesteld. Aan de raad werd gevraagd deze nota vast te stellen.

Ter verduidelijking: Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen bestuursorganen van (in dit geval) gemeenten. Binnen zo’n gemeenschappelijk regeling worden zaken georganiseerd waarvoor de afzonderlijke gemeentes te klein zijn.

Eén van gemeenschappelijke regelingen betreft de Zeeuwse Muziekschool. De raad besloot unaniem om deze regeling in de VZG aan te kaarten om als eerste te onderzoeken op doelmatigheid en doeltreffendheid. Ook wij hebben daar mee ingestemd maar zijn wel zeer kritisch.  Ons werd tijdens de raadsvergadering gewezen op het feit dat wij ‘niet op de muziek vooruit moeten lopen’ maar het mag naar onze mening niet zo zijn dat een dergelijk onderzoek op voorhand gebaseerd is op het realiseren van een gemeentelijke bezuiniging. Wij vinden het aanbod van muziekonderwijs op Schouwen-Duiveland erg belangrijk. De mogelijkheid muziek te (leren) maken werkt onder andere positief op de ontwikkeling van kinderen, is stimulerend, bevorderd de creativiteit en biedt ontspanning. Mocht het muziekonderwijs op een andere wijze georganiseerd kunnen worden met behoud van kwaliteit, bereikbaarheid en met minder financiële middelen dan vinden wij dat eerst gekeken dient te worden naar een verlaging van de deelnemersbijdrage.

Daar komt bij dat de gemeente enkele jaren geleden heeft geïnvesteerd in het project Campus Cultura. Dit project vormt een unieke samenwerking tussen Pontes Pieter Zeeman, de Bibliotheek Oosterschelde, de Jeugdtheaterschool en de Zeeuwse Muziekschool. Deze clustering van culturele voorzieningen binnen het schoolgebouw versterkt de samenwerking tussen onderwijs en cultuur. Wij zijn sterk voorstander van deze samenwerking. Het eventuele onderzoek naar een andere vormgeving van het muziekonderwijs op Schouwen-Duiveland mag deze samenwerking naar onze mening niet schaden. Wij zijn juist voor intensivering van de samenwerking en de gezamenlijke huisvesting.

Het krantenartikel doet vermoeden dat het aanbod aan muziekonderwijs op Schouwen-Duiveland verdwijnt. Dat is volstrekt niet de bedoeling. Het artikel is volledig uit zijn verband getrokken en geeft geen weergave van de werkelijkheid. Wij zullen er alles aan doen om het muziekonderwijs voor onze inwoners te behouden.

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart