Door Corina van der Vliet-Hart op 10 september 2016

Multifunctioneel Centrum Zierikzee

Het voortbestaan van het MFC stond prominent op de agenda van de Commissie Samenleving & Bestuur van 8 september 2016. Veel (zingend) publiek en insprekers. Goed om deze betrokkenheid te ervaren!

Wij vinden het te eenvoudig om, op basis van de huidige informatie, tot sluiting van het MFC over te gaan. De informatie is eenzijdig gericht op sluiting van het MFC. Dit terwijl andere opties naar onze mening onvoldoende zijn uitgewerkt. Deze opties zijn: een nieuw stichtingsbestuur om het MFC te exploiteren of de exploitatie van het MFC onderbrengen bij de Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen. Breng de voorwaarden in beeld, weeg de voor- en nadelen tegen elkaar af. Betrek de mening van Zeeuwland (eigenaar van het pand) hierbij. Neem als gemeente de faciliterende rol om partijen bij elkaar te brengen voor een ultieme poging het MFC te behouden.

Wij beseffen dat ons standpunt een gevaar met zich mee brengt. Dit ‘gevaar’ zit in het wekken van verwachtingen bij de huidige huurders en het personeel. Verwachtingen die mogelijk niet waargemaakt kunnen worden als uit nader onderzoek blijkt dat sluiting de enige optie is. Het nemen van een besluit op basis van diverse uitgewerkte varianten weegt echter wat ons betreft nu zwaarder. Het besluit vraagt om een zorgvuldige afweging die alleen gemaakt kan worden op basis van alle feiten, kansen en (on)mogelijkheden.

De SP gaat een motie opstellen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Wij denken graag met de SP mee en hopen dat de meerderheid van de raad ook voor deze zorgvuldige belangenafweging zal gaan.

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart