Motie Kinderpardon

Door Petri d’Anjou-Lems op 15 juni 2018

Naar aanleiding van de kritiek van de kinderombudsvrouw op de uitvoering van het Kinderpardon is de afgelopen maanden in veel gemeenten een motie ingediend met betrekking hierop. Strekking van de moties was steeds een oproep aan het college van burgemeester en wethouders om bij de staatssecretaris van justitie en veiligheid te pleiten voor een verbetering van de huidige gang van zaken.

Op Schouwen-Duiveland had de fractie van GroenLinks in nauwe samenwerking met de PvdA ook zo´n motie voorbereid. De SP had daarna aangegeven de motie te willen ondersteunen. GroenLinks kondigde in eerste instantie aan de motie in te dienen tijdens de raadsvergadering van 24 april, maar het indienen van de motie werd door GroenLinks daarna steeds uitgesteld. Uiteindelijk gaf de fractie van GroenLinks begin juni aan af te zien van het indienen van de motie waarop PvdA en SP het initiatief overnamen. De motie werd zoals dat gebruikelijk is een paar dagen van te voren bij alle andere fracties aangekondigd.

Tot onze verbazing kwam er van de fractie van GroenLinks op de avond van de raadsvergadering op 14 juni om 18.40 een bericht dat zij toch een motie met betrekking tot het Kinderpardon zouden indienen. Deze motie had echter een andere strekking: hierin werd het college opgeroepen om in voorkomend geval zich maximaal in te spannen voor een humane oplossing voor de kinderen in deze situatie mocht deze zich in deze gemeente voordoen. GroenLinks zwakte daarmee het doel af tot alleen kinderen binnen de eigen gemeente.

De reactie van PvdA en SP hierop was dat we beide moties zouden kunnen combineren om het maximale resultaat te bereiken. Het was bijzonder om te horen hoe de andere fracties hierop reageerden. Het leek hun absoluut niet te gaan om het maximale resultaat te bereiken. Het college, bij monde van GroenLinks wethouder Smit, ontraadde zelfs de PvdA-SP motie.

 

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems