Door Corina van der Vliet-Hart op 31 mei 2015

Motie ‘blijverslening’

In de raadsvergadering van 28 mei 2015 hebben wij een motie ingediend over de zogenaamde ‘Blijverslening’. Een Blijverslening is een geldlening voor senioren die hun eigen woning levensloopbestendig willen maken.

Een geldlening van de gemeente zou het dan mogelijk maken om aanpassingen te realiseren waardoor ouderen langer zelfstandig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan het om het realiseren van een slaapkamer of een douche op de begane grond.

De Blijverslening vormt een onderdeel van moderne vormen van ouderenhuisvesting en is een initiatief van het landelijke Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. Het principe is dat de eigenaar een lening ontvangt van de gemeente en dat, bij verkoop van de eigen woning, de lening wordt afgelost.

In de motie hebben wij gevraagd aan het college om de mogelijkheden en voor- en nadelen van de Blijverslening te onderzoeken en de gemeenteraad voor 1 juli 2016 te informeren over de resultaten van dit onderzoek. De termijn lijkt nog ver weg maar dat komt omdat bepaalde informatie, nodig voor het onderzoek, pas beschikbaar komt vanaf 1 januari 2016.

Alle gemeentelijke politieke partijen, met uitzondering van de SP, zijn mede-indieners van deze motie geweest. De SP heeft wel voor de motie gestemd zodat de motie raadsbreed is aangenomen.

Wij zijn benieuwd of de resultaten van het onderzoek kansen bieden om de Blijverslening ook op Schouwen-Duiveland in te gaan zetten.

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

SOLIDAIR SCHOUWEN-DUIVELAND betekent voor mij…. …dat er op Schouwen-Duiveland gelijke kansen zijn voor iedereen; …dat we allemaal veilig, gezond en zonder armoede in onze gemeente wonen, werken, sporten, ontspannen, recreëren en naar school gaan; …dat we gastvrij zijn en dat iedereen welkom is; …dat extra zorg, ondersteuning en stimulans geboden wordt aan mensen die dit

Meer over Corina van der Vliet-Hart