Motie armoedebeleid

Door Corina van der Vliet-Hart op 28 januari 2018

De gemeenteraad heeft op donderdag 25 januari 2018 onze motie over het gemeentelijke armoedebeleid in een zeer ruime meerderheid aangenomen. Hier zijn wij uiteraard tevreden mee!

Door vaststelling van de motie heeft de raad het college van burgemeester en wethouders de verzocht bij het opstellen van het gemeentelijk armoedebeleid sowieso uit te gaan van de volgende uitgangspunten:

  • bij bestrijding van armoede onder kinderen en jongeren kijken naar de gehele situatie van het gezin (integraal);
  • maatwerk leveren gebaseerd op de vraag/behoefte vanuit het gezin;
  • investeren in kennis bij professionals (signalering, doorverwijzing);
  • duidelijk de financiële regelingen in kaart brengen en eenvoudige aanvraagprocedures;
  • voorkomen van schuldenproblematiek o.a. door te investeren in preventie. In onze motie hebben we verwezen naar het rapport “Alle kinderen kansrijk” van de landelijke Kinderombudsman. Uit dit rapport blijkt o.a. dat kinderen en jongeren zorgen hebben over voldoende geld voor hun verzorging, dat de stress die ouders vanwege armoede ervaren een grote negatieve impact heeft op het welzijn en functioneren van zowel ouders als hun kinderen en dat door de verschillende financiële regelingen onduidelijkheid ontstaat bij de aanvrager (waar moet men zijn voor wat?)Enigszins tot onze verbazing kozen de (zeer) kritische partijen tijdens het stemmen ‘eieren voor hun geld’ en hebben ze toch voor aanvaarden van de motie gestemd. Prima! Het college heeft nu een opdracht meegekregen en de uitvoering van die opdracht blijven wij kritisch volgen.
Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart