Door Corina van der Vliet-Hart op 6 oktober 2015

Mantelzorgcompliment 2015

Iedere mantelzorger op Schouwen-Duiveland kan het mantelzorgcompliment bij de gemeente aanvragen. Dit jaar bestaat het mantelzorgcompliment uit een financiële bijdrage van maximaal € 75,00. U kunt dit aanvragen door middel van het invullen van een kaartje.

Dit kaartje kan opgehaald worden bij het SMWO Schouwen-Duiveland, Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee of bij het gemeentehuis. Het aanvraagkaartje dient voor 23 november 2015 ingevuld ingeleverd te worden bij de gemeente. U kunt ook gebruik maken van de antwoordenvelop die u bij het kaartje krijgt. De uitkering wordt bij toekenning in de maand december overgemaakt.

Op dinsdag 10 november a.s. vindt de Dag van de Mantelzorg plaats. De dag is bedoeld om erkenning en waardering te vragen voor het werk van mantelzorgers. De aangemelde mantelzorgers worden op die dag verrast met een bloemetje. De organisatie is in handen van de SMWO.
Bent u mantelzorger of kent u iemand die mantelzorg verleent? Dan kunt u uzelf of die andere persoon, voor 1 november aanstaande, opgeven via het aanmeldformulier.

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

SOLIDAIR SCHOUWEN-DUIVELAND betekent voor mij…. …dat er op Schouwen-Duiveland gelijke kansen zijn voor iedereen; …dat we allemaal veilig, gezond en zonder armoede in onze gemeente wonen, werken, sporten, ontspannen, recreëren en naar school gaan; …dat we gastvrij zijn en dat iedereen welkom is; …dat extra zorg, ondersteuning en stimulans geboden wordt aan mensen die dit

Meer over Corina van der Vliet-Hart