Door Corina van der Vliet-Hart op 6 oktober 2015

Mantelzorgcompliment 2015

Iedere mantelzorger op Schouwen-Duiveland kan het mantelzorgcompliment bij de gemeente aanvragen. Dit jaar bestaat het mantelzorgcompliment uit een financiële bijdrage van maximaal € 75,00. U kunt dit aanvragen door middel van het invullen van een kaartje.

Dit kaartje kan opgehaald worden bij het SMWO Schouwen-Duiveland, Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee of bij het gemeentehuis. Het aanvraagkaartje dient voor 23 november 2015 ingevuld ingeleverd te worden bij de gemeente. U kunt ook gebruik maken van de antwoordenvelop die u bij het kaartje krijgt. De uitkering wordt bij toekenning in de maand december overgemaakt.

Op dinsdag 10 november a.s. vindt de Dag van de Mantelzorg plaats. De dag is bedoeld om erkenning en waardering te vragen voor het werk van mantelzorgers. De aangemelde mantelzorgers worden op die dag verrast met een bloemetje. De organisatie is in handen van de SMWO.
Bent u mantelzorger of kent u iemand die mantelzorg verleent? Dan kunt u uzelf of die andere persoon, voor 1 november aanstaande, opgeven via het aanmeldformulier.

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Op weg naar Provinciale Staten. Nog een paar maanden en dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Langzaam aan zie ik rond mij heen de voorbereidingen starten. Verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten zijn vastgesteld en de campagnes krijgen stukje bij beetje vorm. Voor de PvdA sta ik op de derde plaats. Daar ben ik best trots op.

Meer over Corina van der Vliet-Hart