Door Corina van der Vliet-Hart op 5 juni 2015

Maatwerk Brandweer

Er is al veel gezegd en geschreven over de reorganisatie van de (vrijwillige) brandweer. De brandweer valt onder de verantwoordelijkheid van de VeiligheidsRegio Zeeland (VRZ); een gemeenschappelijke regeling van alle Zeeuwse gemeenten. Onze burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in het algemeen bestuur van de VRZ.

Even in het kort: de VRZ heeft in een uitgebreid onderzoek de structuur van de brandweer in Zeeland onder de loep genomen. Hierbij is gekeken naar locaties van kazernes, inwoneraantallen, stedelijke gebieden, plattelandsgebieden, risicovolle industrie, historische binnensteden, aanrijtijden, beschikbaarheid van vrijwilligers en materieel. Er komen een heleboel aanbevelingen uit.

De gemeenteraad heeft zich bij het vormen van een mening nadrukkelijk laten bijstaan door de lokale brandweervrijwilligers. Zij zijn de experts. Zij hebben hun ideeën en kritische opmerkingen met ons gedeeld. Samen is nagedacht over haalbare alternatieven. Een goede samenwerking gericht op hetzelfde doel: een efficiënte en effectieve brandweerzorg op Schouwen-Duiveland.

De VRZ heeft hun rapport ook in een openbare bijeenkomst toegelicht en vragen beantwoord. Tevens bestond de mogelijkheid om het materieel van dichtbij te bekijken: de Zeeuwse TS (TankSpuitauto); de TS 6, het hulpverleningsvoertuig en de ‘ladderwagen’. Naar onze mening waardevolle informatie om dit uitgebreide en ingewikkelde dossier goed op het netvlies te krijgen.

Binnen de commissie Samenleving & Bestuur van 4 juli 2015 is gesproken over het raadsbreed indienen van een zienswijze. In deze zienswijze komt in ieder geval het volgende te staan:

  • post Dreischor wordt alleen gesloten wanneer een goed alternatief beschikbaar is. Dit zal de (opgewaardeerde) kazerne in Brouwershaven zijn;
  • er wordt een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een nieuwe kazerne in Nieuwerkerk. Dit betekent niet alleen de bouw van een nieuwe kazerne maar ook het opzetten van een volledig nieuwe (vrijwilligers)organisatie;
  • behoud van een blusvoertuig in post Kerkwerve.

Daarnaast zal aandacht worden gevraagd voor het werven van vrijwilligers en adequate dienstverlening hiervoor vanuit de VRZ. Tevens vraagt de standplaats van het hulpverleningsvoertuig aandacht: behouden van de huidige locaties Bruinisse en Burgh-Haamstede of terug naar 1 hulpverleningsvoertuig in Zierikzee?

Wij hebben vanuit onze fractie dit onderwerp met aandacht gevolgd. Het deskundig meedenken door de brandweervrijwilligers hebben wij zeer gewaardeerd. De passie die deze vrijwilligers drijft is duidelijk voelbaar. Onze complimenten!

IMG_0805

Wij kijken kritisch mee met het raadsbreed formuleren van een zienswijze richting de VRZ. Daarbij beseffen wij wel dat onze invloed niet verder reikt; het is immers aan het algemeen bestuur van de VRZ om een definitief besluit te nemen.

 

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart