Maatschappelijke betrokkenheid

Door Petri d’Anjou-Lems op 18 november 2018

Op Schouwen-Duiveland hebben we sinds 2012 een kinderburgemeester, elk jaar een nieuwe. Jaarlijks kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen zich hiervoor aanmelden, uit de aangemelde kandidaten wordt er vervolgens door een jury een kinderburgemeester gekozen. De gekozen kinderburgemeesters geven elk jaar enthousiast invulling aan hun rol!

Het initiatief (van de VVD-fractie) om met dit project te beginnen was indertijd bedoeld om de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen te stimuleren. Ook onze fractie stemde in met de motie die de VVD indertijd indiende. Een minpuntje vonden (en vinden) wij dat het elk jaar na de verkiezing voor de meeste kinderen meteen weer afgelopen is met de betrokkenheid en dat het eigenlijk maar voor één kind een jaar lang leuk en interessant blijft.
Misschien is dat ook een van de redenen dat de belangstelling van de kinderen de laatste jaren terugloopt. Dit jaar waren er zelfs te weinig kinderen om nog een verkiezing te houden, de huidige kinderburgemeester blijft daarom in functie tot de zomervakantie in 2019.

De PvdA fractie denkt dat het tijd is om te zoeken naar andere manieren om de maatschappelijke betrokkenheid van de kinderen op Schouwen-Duiveland te stimuleren. In andere gemeenten zijn hiervan volop voorbeelden te vinden: een kindergemeenteraad, een kindercollege en ook het fenomeen ‘kinderlintje’ kan hier zeker aan bijdragen.
Onze fractie wil graag met betrokkenen en betrokken instanties eens brainstormen om te ontdekken welke richting we op zouden kunnen gaan.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems