8 januari 2015

Kunstgras kantelen

Kunstgras kantelen?

Op woensdagavond 21 januari gaan de lokale afdelingen van PvdA, D66 en Groenlinks in gesprek over nut en noodzaak van investeringen in kunstgras op Schouwen-Duiveland.

De afgelopen maanden stonden de kranten er vol mee. Bij de ene vereniging wordt kunstgras aangelegd en bij de andere gaan juist weer stemmen op om toch gewoon op echt gras te spelen.
In onze gemeente wordt door voetbalclubs om meer kunstgras gevraagd.  Vandaar  de vergevorderde plannen om met steun van de gemeente een splinternieuw kunstgrasveld aan te leggen bij voetbalvereniging MZC’11 in Zierikzee. Wat zijn de voordelen en kleven er ook nadelen aan? En wat kan het opleveren als je de andere kant wilt zien?

Aan deze interactieve bijeenkomst is medewerking toegezegd door de heer Van Dommele, door hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans een echte kantelaar genoemd. Hij is ex voorzitter van een amateurvoetbalvereniging en duurzaam ondernemer en laat ons zien dat aan kunstgras ook een andere kant zit, waarmee je onder andere energie kan opwekken en zoet water kan opvangen.  Daarnaast geven vertegenwoordigers van MZC ’11 en Bruse Boys blijk van hun wensen, hun visie op kunst en/of echt gras en vertellen zij over hun ervaringen.

Ook het publiek wordt van harte uitgenodigd en uitgedaagd om mee te praten. De bedoeling is om de aanwezige raadsleden te voorzien van voldoende achtergrondinformatie, innovatieve ideeen, tips en suggesties hetgeen de besluitvorming in de gemeenteraad ten goede komt. Op deze wijze willen wij als politieke partijen op een positieve wijze ‘gebruik’ maken van de (verborgen) kennis en kunde van de inwoners van Schouwen-Duiveland.

De openbare bijeenkomst vindt plaats in de voetbalkantine van MZC’11 in Zierikzee. Aanvang is 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Corina van der Vliet, raadslid PvdA, cjvandervliethart@kpnmail.nl 06 55126623
Jeffrey van Doorenmalen, bestuurslid D’66, j.van.doorenmalen@online.nl 06 24508301