Door Corina van der Vliet-Hart op 24 september 2014

Informatieavond gebiedsvisie Schelphoek

Visieontwikkeling van gebied De Schelphoek: een dossier waar natuur-, economische- en toeristische waarden elkaar ‘ontmoeten’. Dat maakt het interessant. De informatieavond op dinsdag 16 september werd druk bezocht. Betrokken inwoners, niet alleen vanuit Serooskerke maar van heel Schouwen-Duiveland, die het gebied graag bezoeken en waarde hechten aan de sfeer die deze omgeving uitademt.

De informatie over de visieontwikkeling werd vertroebeld door een principeverzoek om in deze omgeving een zorgresort te mogen bouwen. De procedure dient zuiver gehouden te worden: eerst een visie ontwikkelingen en daarna kijken of aanvragen passen binnen deze visie. De opmerking vanuit het publiek dat de gemeente te laat is met het ontwikkelen van een visie en daardoor de vertroebeling zelf heeft veroorzaakt is een constatering waar we weinig tot niks mee kunnen. Het gaat om de huidige feiten, niet om als-dan-redeneringen.
Iedereen is het eens over de waarde van het gebied en de potentie die het gebied in zich heeft. Verdere kwaliteitsverbetering is gewenst. Kan deze kwaliteitsslag worden gerealiseerd zonder economische ontwikkeling of is daar juist een verbinding te maken? De vraag spitst zich toe op het wel of niet binnen de visie toestaan van bebouwing in het Schelphoekgebied, specifiek bebouwing buitendijks. De suggestie van een inwoner, tevens raadslid, om de bouw van een dependance van het waternoodsmusuem op deze locatie toe te staan werd met applaus ontvangen. Betekent dit applaus dat bebouwing buitendijks wordt gewaardeerd? Of werd instemmend geapplaudisseerd voordat men erg had in de consequenties van dit voorstel (lees: buitendijks een gebouw neerzetten)? De driedimensionale presentatie van een zorgresort riep veel vragen op, met name toegespitst op de omvang en situering van het gebouw. De link met het scheppen van nieuwe werkgelegenheid, ondersteuning van innovatieve ideeën en de verzilvering van de samenleving (en zeker ook Schouwen-Duiveland) kwamen niet tot nauwelijks uit de verf.
Maar terug naar de basis: het gaat om een visieontwikkeling van het gebied, niet het beoordelen van principeverzoek voor de bouw van een zorgresort. In december komt de visieontwikkeling ter besluitvorming in de gemeenteraad. De verkregen informatie en de reacties vanuit het publiek maakten het voor ons tot een waardevolle avond en komt onze belangenafweging zeker ten goede.

Schelphoek uitkijktoren

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart